Organisatiewijziging op komst bij MissieNederland

28 november 2017 om 18:51
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Er zijn wijzigingen op komst voor de organisatie van MissieNederland. Teruglopende inkomsten zijn aanleiding voor een onderzoek binnen het netwerk, wijzigingen in het directiemodel en het vervallen van een tweetal formatieplaatsen.

Directe aanleiding voor de strategische wijziging is o.a. het wegvallen van de dienstverlening voor EO Metterdaad. “De teruglopende inkomsten dwingen ons ertoe om eerder dan gepland het meerjarenbeleidsplan te herzien en keuzes te maken,” aldus Jaap van de Poll, voorzitter van MissieNederland. “Dit leidt tot veranderingen in de organisatie op korte en lange termijn.”

Onderzoek onder netwerkdeelnemers

Om tot de vernieuwde meerjarenstrategie te komen zal er begin 2018 een onderzoek plaatsvinden onder de deelnemers van het MissieNederland-netwerk. Jaap van de Poll: “Het doel hiervan is het duurzaam levensvatbaar maken en houden van MissieNederland als ‘missie-gedreven’ organisatie, die het netwerk van kerken/kerkgenootschappen, organisaties, personen/professionals verbindt, inspireert en ondersteunt.”

Wijzigingen directiemodel en formatieplaatsen

Naast het onderzoek ten behoeve van de meerjarenstrategie, zal de organisatie ook op korte termijn al enkele wijzigingen doormaken. Dit betreft onder andere een wijziging van het directiemodel (van een meerhoofdige directie naar één directeur). Met de huidige directieleden worden momenteel gesprekken gevoerd over wat dit voor hen persoonlijk betekent. Daarnaast komen er in de loop van 2018 twee formatieplaatsen (1,1 fte) te vervallen.

Van de Poll: “Afgelopen maandag is het personeel op de hoogte gebracht van deze organisatiewijzigingen. We zijn onszelf ervan bewust dat dit met name voor de betreffende medewerkers pijnlijk is. We hebben alle medewerkers al in een vroeg stadium in dit veranderingsproces betrokken en samen gezocht naar oplossingen om op de veranderingen te anticiperen. Maar het blijft moeilijk voor hen die vertrekken. Het is ons streven om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.”

Meer informatie volgt zodra er meer duidelijkheid is over de betekenis/gevolgen van deze wijzigingen op korte en lange termijn. Heeft u toch al een dringende vraag? Stuur dan een e-mail naar info@missienederland.nl