Eerste Kerkproeverij is geslaagd

19 september 2017 om 11:23
  • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
    Door:
    Jan Willem Janse

450 kerken hebben meegedaan aan de eerste editie van Kerkproeverij. Door middel van een enquête is nagegaan hoe Kerkproeverij ervaren is. Inmiddels zijn er 300 enquêtes ingevuld. De eerste reacties zijn heel positief.

Kerken die met Kerkproeverij hebben meegedaan, vertellen over waardevolle ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. Zoals gehoopt werd, kwamen er nieuwe mensen naar de kerk. Doordat zij persoonlijk werden uitgenodigd, werd de stap naar de kerk gemakkelijker gezet. Het enthousiasme van kerkleden werkte aanstekelijk. Ook voor mensen die al langere tijd niet meer naar de kerk kwamen, werkte Kerkproeverij drempelverlagend, waardoor zij opnieuw naar de kerk gingen.

Neveneffecten

Kerkproeverij heeft een aantal mooie neveneffecten opgeleverd. Kerken beleefden onderlinge eenheid en tussen gelovigen werd wederzijdse waardering ervaren. Verder werd er nadrukkelijk nagedacht over mogelijkheden van de kerk om anderen bij het geloof te betrekken. Een kerkganger verwoordde dit treffend:“Kerkproeverij zet kerkleden zelf aan om opener te worden”. Een ander vertelde over de onderliggende schroom: “De actie riep vragen bij mij op: wil ik wel iemand uitnodigen? Dring ik dan mijn geloof niet op?”

Cultuuromslag

Kerkproeverij hoopt dat kerken uiteindelijk naar een cultuur toegroeien waarin het normaal is om mensen uit te nodigen mee te gaan naar de kerk en waarin kerken echt uitnodigend zijn. De campagne heeft daar een eerste aanzet toe gegeven.

Voorbereiding

Uit de ontvangen reacties blijkt hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Niet alle deelnemende kerken lukte het om kerkleden voldoende mee te nemen in de bedoeling van Kerkproeverij. Sommige kerken haakten daarvoor te laat bij de campagne aan. Ook was het een aantal kerken niet bekend dat er op de site van Kerkproeverij materiaal aangeboden werd dat bij de campagne gebruikt kon worden, of dat er in de landelijk pers aandacht aan Kerkproeverij werd geschonken. Andere kerken maakten ruim gebruik van uitnodigingskaarten en het Kerkproeverij logo.

Vervolg

Op dit moment worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd, waarna de Raad van Kerken over het vervolg geadviseerd zal worden. Waarschijnlijk zal de Raad van Kerken half oktober beslissen of er in 2018 een vervolg aan kerkproeverij gegeven gaat worden en op welke manier dat dan gebeurt. Het besluit zal ook op de site van Kerkproeverij bekendgemaakt worden: www.kerkproeverij.nl.

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict i…
Lees verder

MissieNederland moedigt kerken aan om geloofsverhalen te delen met de volgende generaties

Diverse partners uit de alliantie van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding. Z…
Lees verder