Netwerk professionele jeugdwerkers zoekt antwoord op actuele vragen in jeugdwerk

18 april 2017 om 08:53
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Van dinsdag 16 mei tot en met woensdag 17 mei organiseert het netwerk INNOV8 van MissieNederland een conferentie voor professionele jeugdwerkers binnen kerken, christelijke organisaties en in een missionaire context. De conferentie vindt plaats in Ede en biedt kinder- en jongerenwerkers de mogelijkheid om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Tijdens twee inspirerende dagen brengen conferentiedeelnemers hun actuele thema’s en vragen in. Ter plekke worden er workshops over betreffende thema’s gehouden.

Pop-up

De conferentie met als thema ‘Pop-up’ draait om het leggen van verbindingen: zowel praktisch door middel van ontmoeting, maar ook inhoudelijk door samen te reflecteren en te zoeken naar antwoorden op actuele vragen en thema’s. Tijdens de conferentie worden deze vragen geïnventariseerd en met behulp van de expertise in het netwerk beantwoord. 

Actuele onderwerpen in jeugdwerk

Hoofspreker Harmen van Wijnen, spreekt over ‘de kleine groep als basis voor het jeugdwerk’, een van de meest actuele ontwikkelingen in het christelijk jeugdwerk. Van Wijnen: “Je moet niet alleen maar willen jongeren in de kerk te krijgen, maar hun eigen netwerken en vriendengroepen beschouwen als vormen van kerk-zijn waarin de Geest óók werkt. Ik spreek van hybridevormen van kerk-zijn, lichte vormen van kerk-zijn.”  Harmen van Wijnen is voorzitter van het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Voorheen was hij directeur bij de HGJB en programmanager van het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hij kent de praktijk van het jeugdwerk als geen ander.                                                    

Jos Douma leidt het pop-up-klooster-moment door middel van Lectio Divina. “Het is heel belangrijk om zelf Godzoeker te zijn als je kinderen en jongeren wilt begeleiden in hun zoektocht naar God.” Maroesja Brouwer gaat in gesprek over een actueel thema onder jeugdwerkers: een goede balans!111

Zorgen voor jeugdwerkers

Dorina Nauta, relatiemanager bij MissieNederland, over de conferentie: “Veel jeugdwerkers ervaren een hoge werkdruk, bijvoorbeeld doordat ze meerdere kleine contracten hebben, ze regelmatig nieuwe processen in gang brengen die moeizaam gaan of vanwege hun bijna niet te stoppen bewogenheid. Tijdens deze conferentie willen we goed voor jeugdwerkers zorgen, zodat ze nieuwe energie, inspiratie en ontmoetingen op doen!”

Organisatie

Het netwerk INNOV8 startte in 2008 met een succesvolle conferentie. Inmiddels zijn ruim vierhonderd professionele jeugdwerkers bij het netwerk betrokken. De INNOV8-projectgroep bestaat uit: Marc Potters (Leger des Heils), Paul Smit (NGK- Jeugdwerk), Jan Verduijn (Youth for Christ), Gwenda Visscher (kinderwerker Vrije Evangelisatie Zwolle), Helena de Haan (jeugdwerker) en Jakob Stolk (jeugdwerker en zelfstandige) onder leiding van Dorina Nauta (relatiemanager Jeugd & discipelschap bij MissieNederland).

Permanente educatie

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie gaf de accreditatie af en noemt INNOV8 binnen haar erkende open aanbod. Kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk krijgen bij deelname aan de conferentie 0,75 Permanente Educatie-punt.

Meer informatie over het programma, de kosten en aanmelding op www.missienederland.nl/popup

Meer nieuws van MissieNederland

Platform #nietalleen lanceert campagne gericht op jongeren

Zes jongerenbewegingen, aangesloten bij het hulpverleningsplatform #nietalleen, starten een landelijke actie om jongeren…
Lees verder

Reageren op de nood van jongeren

Angst, rouw, verdriet, spanningen in het gezin, eenzaamheid, verveling, geloofstwijfels of zingevingsvragen. Stuk voor s…
Lees verder

Ruth Valerio spreekt over jongeren en klimaat op INNOV8-conferentie

Tijdens de INNOV8-conferentie van MissieNederland spreekt milieuactivist en theoloog Ruth Valerio over de urgentie die j…
Lees verder