Oproep tot omkeer - Wim Dekker

KokBoekencentrum, 184 pagina's

woensdag 12 april 2023
  • Door:
    Peter Grim

Over bekering en bestaansverheldering.

Oproep tot omkeerWim Dekker kennen we van ‘Marginaal en missionair, theologie voor een kleine kerk’ en ook ‘Afwezigheid van God’. Dit boek past w.m.b. helemaal in die lijn en is er een goed vervolg op. En het lijkt erop dat het nog niet klaar is.

Wim Dekker neemt ons mee op zijn reis op zoek naar de noodzaak en de gevolgen van de bekering. Hij schrijft steeds netjes en beleefd. Maar we weten ook van de innerlijke passie, die enerzijds Godvrezendheid en anderzijds besef van het lijden in de geloofsgeschiedenis van de kerk verraadt. Daarom zie ik uit naar een vervolg dat nog weer scherper is en ons harder en dieper raakt. Dat mag en móet misschien ook. Ik zie dan een beeld van Dekker en Van de Beek samen voor een flip-over met verschillende felgekleurde stiften in de hand, om voor deze tijd de missie van de kerk van betekenisvolle en heldere of misschien wel scherpere kernwoorden te voorzien.

De schrijver kritiseert met name de egocentrische cultuur en dito tijdgeest die zich kennelijk ook binnen de kerk konden ontwikkelen in weerwil van de Bijbelse oproep tot navolging van Christus. Hij maakt duidelijk, dat niet wij Christus hebben binnen gelaten, maar dat Hij ons in Zijn schepping heeft geplaatst. Ook gaat hij in op seculiere vormen van bekering en de verschillen met een bekering als de overgave aan God en diens Gebod.

‘Er moet iets in een mens gebeuren’ en ‘ik moet zelf ook ontmaskerd worden’. Dit zijn voor mij twee zinnetjes die eruit springen, als ook de oproep op pag. 62 onderaan: ‘dat bekering is in ieder geval ook dit, dat we onze vooroordelen opzij zetten en steeds ervoor openstaan, dat het levende Woord van de levende God ons beperkte verstaan van de dingen en van elkaar openbreekt’.

Als de mate van bekering in de kerk meetbaar zou zijn, wanneer zou de hemel dan tevreden zijn? En hoe ziet dat er dan op de grond uit? Gaande door de kerkgeschiedenis in een Thalys, zal het oppervlakkige beeld toch zijn dat er in de kerk altijd ongelovigen, gelovigen, bekeerden en gegrepenen in gezamenlijkheid aanwezig geweest zijn. Maar dat mag ons niet passief maken.

Het is (hoog) tijd voor een boek als dit. Ook los van de eerder genoemde titels is het aanrader voor wie leeft en dient in Zijn Kerk. Het is tijd om na te denken over de vraag of onze verkondiging en geloofsleven nog beantwoord aan het door God zelf genoemde belang van verandering in de méns, én in de mensen. De schrijver weet dat de Here God Zijn doel met de schepping niet zal loslaten. Daartoe zal de Geest ons in iedere tijd weer bepalen bij het werk en de persoon van Jezus Christus. Dat stemt tot nederigheid en dankbaarheid.

Bestel dit boek

Dit boek is nu verkrijgbaar in de webshop van MissieNederland bij Kameel.

Naar de webshop

Meer boeken en recensies

alle recensies

Prentenbijbel - Marijke ten Cate en Sylvia Vanden Heede

Compleet vernieuwde en uitgebreide editie, recensie door Sara Poelarends (11 jaar).…
Lees verder

Inclusief leiderschap - Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

Veranker diversiteit in je organisatie…
Lees verder

Sta op! - Joël Boertjens

Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel…
Lees verder

Ontdek ook het boek Samen Jong

Wat als je volledig zou kunnen beamen dat de christelijke geloofsgemeenschap dé plek is waar jonge mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen? Wat als je vol overtuiging kunt zeggen dat zij in jouw geloofsgemeenschap samen met alle generaties delen in de zegen die Jezus Christus aan zijn kerk gaf? Samen Jong gelooft dat de kerk deze potentie heeft. In samenwerking met KokBoekencentrum presenteert MissieNederland het boek Samen Jong: Kernwaarden voor een kerk met alle generaties.

Meer informatie
Teaser - Samen Jong (mock-up)