Kerk met je wijk

Waar een netwerk sterk in is

9 januari 2022
 • Profielafbeelding van Martine Versteeg
  Door: Martine Versteeg

Wanneer je kerk wilt zijn met alle generaties gaat het niet alleen om het daadwerkelijk goed nieuws zijn in wijk en wereld. Het gaat ook om de houding van de kerk ten opzichte van de cultuur buiten de kerk. Bekijk hier het overzicht met inspiratie, middelen en materialen uit het MissieNederland netwerk om 'Beste buren' te zijn in je eigen wijk.

Ondersteuning bij goed nieuws zijn in je wijk 

 • Een sociale kaart van jouw omgeving kan helpen om de omgeving goed te kennen en te weten welke andere voorzieningen er zijn in jouw buurt. Een sociale kaart geeft inzicht in wat er al aan hulp geboden wordt en brengt de sociale omgeving en leefwereld van verschillende doelgroepen in beeld. Hierdoor kan een betere samenwerking ontstaan en wordt ook zichtbaar welke noden blijven liggen. Kerkpunt heeft op een rijtje gezet hoe je zelf een sociale kaart van jouw omgeving kunt maken. 
 • In Nederland zijn veel lokale stadsnetwerken actief waarbij een diversiteit aan kerken en organisaties is betrokken. City Movements Nederland wil deze netwerken verbinden en ondersteunen. Zo kunnen deze netwerken de volgende stappen zetten voor sociale, culturele en spirituele bloei van hun woonplaats. 
 • Kerklab netwerk is een platform voor samenwerking en uitwisseling rond kerkplanting in nederland. Partners delen middelen, kennis en ervaringen op het gebied van missionaire gemeenschapsvorming met elkaar.
 • Seed helpt kerkgemeenschappen om verandering en impact te realiseren in onze maatschappij. Seed helpt je te ontdekken hoe je meer en nieuwe maatschappelijke en sociale impact kan hebben in jouw omgeving. Vervolgens bieden ze ondersteuning om ideeën te vertalen in concrete acties. 
 • Stepping-stones wil christelijke community's opzetten. Een community is een groep van diverse mensen die samen optrekt, met (en op zoek naar) God, en die iets betekent voor de samenleving. Je kunt je via Stepping Stones aanmelden bij een community maar kunt ook coaching ontvangen als je zelf een community wil starten. 

Verdieping 

 • Tearfund biedt het programma 'Kerk met beide benen in de buurt' aan. Dit programma helpt de kerk om zich meer bewust te worden van de aanwezigheid van jezus en van haar plaats in de omgeving. Het doel is dat de deelnemers vanuit hun unieke plek en in al hun relaties 'kerk' willen zijn in hun omgeving. 
 • IZB wil gemeentes langdurig ondersteunen met het oog op missionair gemeente-zijn. Het IZB-Focustraject is een leerproces. Er wordt niet alleen een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente beoogt. Maar ook een beweging naar buiten, waarin de kerk zich mag verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin en de plaats waar wij wonen. 
 • A rocha biedt inspiratie en materialen rondom het thema 'zorg voor de schepping'. Zo biedt A rocha onder meer een themapakket 'stad in bloei' en verschillende Bijbelstudies aan. 
 • De EO heeft een themapagina 'oog voor anderen'. Hierop staan verhalen waarin verbinding zichtbaar wordt. De verhalen op deze pagina bieden inspiratie, zetten aan tot begrip, om betrokken te zijn bij de ander en op te komen voor degenen die aan de rand van de samenleving staan. 

Activiteiten om te ondernemen met jouw kerk

 • Athletes in Action (onderdeel van Agapé) ziet sport als een unieke en universele taal die God ons heeft gegeven om impact te maken in de wereld. Athletes in Action kan op verschillende manieren helpen om sport in te zetten. Bijvoorbeeld door het organiseren van een sportdag, het starten van een sportcommunity om structureel te investeren in jouw wijk, en het het geven van training en coaching om meer te leren hoe jij in je sport of team je geloof handen en voeten kunt geven. 
 • Stichting Present slaat een brug tussen mensen die vrijwillig hulp willen geven en zij die hulp kunnen gebruiken. Stichting Present biedt gemeenteleden de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
 • Het Leger des Heils biedt op verschillende manieren maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Als kerk kun je hier op verschillende manieren aan bijdragen. 
 • De Rustplek is een netwerk van huizen waar gasten, die bijvoorbeeld tijdelijk niet thuis kunnen wonen, zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen. Als kerk kun je samen met Stichting de Rustplek lokale rustplekken oprichten waarbij gastgezinnen zich aan kunnen sluiten.
 • Ark Mission zet zich in om het verhaal ven hoop vanuit de Bijbel te vertellen aan gevangenen. Als kerk kun je op verschillende manieren bijdragen. Bijvoorbeeld door het schrijven van kerstkaarten rond kerst. Dan verspreidt Ark Mission jaarlijks duizenden kerstgroeten in gevangenissen. 
 • De missie van Stichting Gave is dat vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus' naam zich gezien en geliefd voelen. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. 

Is jouw organisatie deelnemer van MissieNederland en hebben jullie aanbod dat past bij het thema Goed nieuws in je wijk? Stuur ons een mail: marit@missienederland.nl

Nog meer aanbod uit ons netwerk

Eenheid versterken

Hoe kun je omgaan met polarisatie in jouw geloofsgemeenschap? En hoe kan je bijdragen aan verbinding in de samenleving?…
Lees verder

In gesprek over racisme en etnische diversiteit

Etnische diversiteit is onderdeel van de veelkleurige en uitbundige schepping. Daarin zien we ook iets van Gods karakter…
Lees verder

Aanbod van Samen Jong-partners

Zestien aangesloten organisaties bij MissieNederland hebben zich verenigd in het netwerk Samen Jong. Zij geloven in de…
Lees verder