Sla links over
Hoofdinhoud

Impressies

In de klassen waren gebedshoekjes ingericht

De evangelische basisschool De Morgenster is een multiculturele basisschool in Amsterdam, waar kinderen uit tientallen landen op zitten. De kinderen komen (dus) ook uit allerlei bijbelgetrouwe Christelijke kerken en gemeentes. Het hele jaar door zijn er door de week heen biddende ouders in het Ouderlokaal. Ze bidden voor de school, voor de gezinnen, voor het team, voor de wereld. Ouders verbonden in eenheid van geloof, in liefde voor God.

Dat dat bijzonder is merk je ook in zo’n Week van Gebed. Elke avond was er gebed in onze school in deze week, maar ook in de klassen waren er gebedshoekjes en -tafels in gericht.  
Kinderen schreven ook gebeden op. We bidden elke dag op onze school, maar door déze week en de bijbehorende boekjes over het Thema Dorst konden we er op een speciale manier extra aandacht aan geven.
Geweldig om zo ook met de kinderen bezig te mogen zijn met zoveel andere Christenen in heel de wereld.
 
Erg mooi was het om ook als ouders en als team, met teamleden uit verschillende kerkelijke gemeenten, samen God te danken voor de bijzondere eenheid, die we mogen ervaren midden in Amsterdam op onze school. Samen als team, samen met alle kinderen en alle ouders.
 
Vandaag  in de weekopening hadden we de afsluiting van de Week van Gebed.
We hebben als team het Heilig Avondmaal gevierd om die geweldige eenheid in Jezus te vieren.  
We zongen daarbij: Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Hij doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt. En dat mogen we op onze school ervaren.
Ik ben elke dag blij dat ik op onze school mag werken en dat ik ook zo een stukje van Gods Koninkrijk mag zien in de prachtige diversiteit van iedereen bij ons op school.

***
Gaaf dat jullie elk jaar weer de gebedsweek organiseren, 't is absoluut samenbindend!

***

We, dat zijn in Ommen de PKN-kerken, de Geref. Kerk Vrijgemaakt, 2 Evangelische gemeenten en de RK-kerk, zijn al weer volop bezig met de voorbereidingen.
Sinds 3 jaar doen we mee, en het is fantastisch om aan de hand van jullie schitterend materiaal met deze geloofsgenootschappen 1 week samen op te trekken. Het heeft tot gevolg gehad dat er veel meer begrip is ontstaan voor elkaar en dat er ook banden uit zijn gegroeid die we voor die tijd niet hadden.

Alle diensten worden gehouden aan de hand van de thema’s voor die dag. En op de meeste protestantste scholen worden jullie folders uitgedeeld en wordt er de hele week aandacht besteedt aan de gebedsweek.

***
Mooie (plus)avond gehad over het gebed, in het gebedshuis St. Jan: een ABC met dankpunten, een slinger vol met gebedspunten, een diashow over het milieu, bidden voor hulpverleners en bidden voor de vervolgde christenen. We danken God voor deze geslaagde avond!

***

“Bidden met evangelischen, katholieken en heilssoldaten”

Arnoud Drop (29) is catecheet in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis. In januari bereidde hij samen met zijn jeugd een avond van de Week van Gebed voor.

Al jaren loopt de Week van Gebed, een initiatief van EA-EZA, goed in Maassluis. Ook in 2013 namen uiteenlopende kerken deel aan de gebedsweek: verschillende protestantse wijkgemeenten, de katholieke kerk, een evangelische gemeente, het Leger des Heils en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Op de gezamenlijke openingsdienst kwamen zelfs duizend mensen af.

Spannend

Omdat de woensdagavond de vaste catechisatieavond is van de NGK, wordt juist die avond verzorgd door de jongeren. Zij leiden de verschillende onderwerpen in. Arnoud Drop: “In het begin is het wat onwennig voor ze, maar als ze hartelijk worden ontvangen in de kleine gebedsgroepjes, verdwijnt die spanning al snel. De gemengde groepen zijn heel leuk en leerzaam. Je ziet onze jeugd dan bijvoorbeeld bidden met iemand uit de evangelische gemeente, iemand van het Leger des Heils en een katholiek. Op die manier zien ze verschillende gebedsvormen en horen ze mensen God op uiteenlopende manieren aanspreken. Ze ontdekken zo dat het geloof veel breder is dan hun eigen kerk of catechisatie.”

“Wildvreemden troosten elkaar en bidden samen”

Gebroken gezinnen

De volwassenen vinden het prachtig. “Dit jaar lieten de jongeren het boekje met gebedspunten meer los en droegen onderwerpen uit hun eigen leefwereld aan, bijvoorbeeld depressie bij jonge meiden. Een vijftienjarig meisje, dat worstelt met anorexia, schetste haar eigen problemen en leidde het onderwerp in. Dan zie je dat mensen dat heel goed oppakken. Ook vroegen de jongeren bijvoorbeeld te bidden voor huwelijken en gezinnen. Toen het ging over gebroken gezinnen, zag je hoe mensen geraakt werden. Wildvreemden troostten elkaar en gingen voor elkaar bidden. Doordat de jongeren de onderwerpen zelf aandroegen, kwam het heel dichtbij.”

Vóór kantoortijd

De rest van het jaar krijgt gebed ook een be-langrijke plek in de catechisatieavonden van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Maassluis. “We stimuleren de jongeren op allerlei manie-ren voor elkaar te bidden. Verder is er hier elke woensdagochtend vóór kantoortijd een interkerkelijke gebedssamenkomst, waar iets meer dan een handjevol mensen op af komt. We bidden er voor jongeren, voor de stad, voor de hulpverlening enzovoort. Je kent elkaar al van de Week van Gebed.”