Sla links over
Hoofdinhoud

Introductie

Goed werkgeverschap in de kerk

Uit eerder onderzoek (2010, ‘Jeugdwerk, vak in ontwikkeling’) blijkt dat veel jeugdwerkers maar kort in dienst blijven. Heel regelmatig komt dit door praktische belemmeringen, maar ook inhoudelijke zaken kunnen een aanleiding vormen. Tijdens ontmoetingen en conferenties van INNOV8 - het netwerk van professionals in christelijk jeugdwerk - komen deze zaken aan de orde. Hieruit volgde de campagne ‘We love our youth worker’ waarvan de gelijknamige brochure de basis vormt.

Beloftes aan je jeugdwerker

Als kerk/gemeente kun je je (toekomstige) jeugdwerker zeven zaken beloven op het gebied van:

  • Werkstructuur
  • Professionaliteit
  • Geestelijk leven
  • Werkgeverschap
  • Scholing en training
  • Vrije tijd
  • Waardering

De thema’s helpen je de begeleiding van de jeugdwerker in alle facetten te doordenken waardoor je samen beter bij kunt dragen aan het dienen van jonge mensen. Natuurlijk kan het zo zijn dat jullie gemeente al heel goed op weg is, maar misschien ontdek je nog wel wat verbeterpunten.

Beloftes van de jeugdwerker

We love our Youth Worker bevat ook zeven beloftes van de jeugdwerker aan zijn of haar werkgever. We hopen dat je die heel serieus zult nemen. Ze kunnen je daadwerkelijk helpen de kwaliteit van je werk te verbeteren en je rol als werknemer beter in te nemen.

Opleidingen

Voor opleidingen binnen het christelijk jeugdwerk hopen we dat de brochure inspirerend zal werken voor het curriculum, coaching on the job en alumnidagen.

Motivatie

We geloven dat als de verhoudingen tussen de kerk en haar jeugdwerker beter wordt...

...jeugdwerkers langer met plezier in dienst blijven,
...er niet onnodig veel tijd en energie verdwijnt naar bijzaken,
...zodat de kinderen en de jongeren binnen en buiten de kerk bereikt worden,
...en Gods koninkrijk zal groeien!

Download de brochure