Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Jeugdpastoraat organiseer je zo

Jeugdpastoraatmaandag 18 juni 2012 16:16 In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: problemen die we in het volwassenenpastoraat tegenkomen hebben hun wortels in de jeugdjaren. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Praktische organisatie
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Visie & Beleid
Nieuwe website: voor de volgende generaties

Basiszorg voor kinderen

basiszorg voor kinderenmaandag 26 september 2011 16:31 In de basiszorg voor kinderen gaat het in de eerste plaats niet om het organiseren van activiteiten. Belangrijker is het creëren van een zorgklimaat binnen de gemeente. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Visie & Beleid
Jeugdwerk > Kinderen > Geloofsopvoeding
Nieuwe website: voor de volgende generaties