Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

“The world will be better if they lead together”

dinsdag 06 november 2018 22:33 “Cultureel gezien staan we vandaag de dag op een kruispunt, waar de relaties tussen mannen en vrouwen afbrokkelen. Er is verdenking en verwarring, pijn en lijden. Er komen dingen aan het licht en er is veel onduidelijkheid over wat we precies moeten doen.” lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Huwelijk & gezin
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente
Nieuwe website: gelijkwaardig leiderschap
Nieuwe website: voor de samenleving

Waarom moeten christenen meer aan de bal zijn als het gaat om gerechtigheid?

NED_Tear_13084_Goot 500_Marnix Niemeijer_crop.jpgvrijdag 23 september 2016 13:52 Mijn eerste gedachte bij deze vraag is: Goddank zijn er wereldwijd veel christenen die zich actief richten op een wereld waar meer gerechtigheid zichtbaar en hoorbaar is. Natuurlijk denk ik daarbij aan iemand als de paus. Wat is hij voor velen van betekenis, wat geeft hij aan veel mensen hoop. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: voor de samenleving

Scheppingsorde in 1 Timoteüs 2 vers 13?

Jan_portret.jpgvrijdag 09 september 2016 18:43 Een paar oplettende lezers misten in mijn vorige blog over het gebruik van (het woord) ‘scheppingsorde’ in de discussie rond vrouwen en hun rol in de kerk een verwijzing naar 1 Timoteüs 2 vers 13. Dat was natuurlijk met opzet. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente
Nieuwe website: gelijkwaardig leiderschap
Nieuwe website: voor de samenleving

Is scheppingsorde wel Bijbels?

Jan_portret.jpgdinsdag 30 augustus 2016 15:25 In de discussie over de rol van vrouwen in de kerk schermen tegenstanders geregeld met het woord ‘scheppingsorde’. Volgens mij moeten we oppassen om dit modernistische en massieve concept klakkeloos toe te passen. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente
Nieuwe website: gelijkwaardig leiderschap
Nieuwe website: voor de samenleving

Ruim baan voor vrouwen in de kerk

female leadership1.jpgdonderdag 28 juli 2016 12:51 Er zijn drie goede redenen om vrouwen meer taken te geven in de kerk. De situatie in 2016 is zó anders dat er alle aanleiding is om er met een frisse blik naar te kijken. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente
Nieuwe website: gelijkwaardig leiderschap
Nieuwe website: voor de samenleving

5 tips voor een goed gesprek over man/vrouw leiderschap

together.jpgdonderdag 10 maart 2016 17:38 In het voorjaar van 2016 organiseerde MissieNederland een bijeenkomst over Samen Leidinggeven in de kerk. Uit de toespraken destilleerden we een paar tips die je kunt gebruiken om verder te praten over gedeeld leiderschap van mannen en vrouwen. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Visie en beleid
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente
Nieuwe website: gelijkwaardig leiderschap

Gezinsmodel = groeimodel

Gezinsmodel-=-groeimodelmaandag 11 maart 2013 13:58 Veel echtparen redden het niet met hun ‘Ja, ik wil’. Zij worden tot gezinnen waarin onvermogen, onmacht, misbruik, soms ook onwil en egoïsme voor een ‘niet meer’ zorgen. Is ‘het huwelijk’ dan een farce? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Huwelijk & gezin
Nieuwe website: IDEAZ

Het huwelijk: een eenzijdig verbond

Het-huwelijk-een-eenzijdig-verbondmaandag 11 maart 2013 13:37 Vroeger sprak men wel van ‘boterbriefje’ als men het formele huwelijk bedoelde. Alsof het niet meer betekende dan het recht op zuivel bij schaarste. De vraag blijft actueel: trouwen waarom zou je? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Huwelijk & gezin
Nieuwe website: IDEAZ

Kerkelijke echtscheidingsrituelen

Kerkelijke-echtscheidingsrituelenvrijdag 08 maart 2013 09:32 De kerk is graag present als een man en vrouw met elkaar in zee gaan en daarvoor een zegen van God vragen. Maar waar is ze als gehuwden geen andere uitweg meer zien dan een scheiding? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Huwelijk & gezin
Nieuwe website: IDEAZ

Kerk en millenniumdoelen

millenniumdoel-1dinsdag 08 mei 2012 11:33 Aan de hand van acht millenniumdoelen willen regeringsleiders van 189 landen voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen op het gebied van armoede en onrecht aanpakken. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: voor de samenleving

Fairtrade kerken

logo-fairtradedinsdag 08 mei 2012 11:26 Door het kopen van fairtrade producten, zorg je voor betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren in ontwikkelingslanden. Ook als kerk kun je zo meewerken aan duurzame armoedebestrijding. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid

Christus en het klimaat

Christus en het klimaatvrijdag 09 maart 2012 15:44 Als de klimaatverandering doorzet, zal de zeespiegel overal op aarde fors stijgen. Een beangstigend idee. Wat zegt de Bijbel over het klimaat? En hebben wij ook een taak? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: voor de samenleving

Armoede en recht doen

armoede en recht doenvrijdag 09 maart 2012 15:30 Op veel verschillende manieren zijn kerken betrokken bij mensen die in armoede leven. Ze geven financiële hulp en zijn betrokken bij voedselbanken. Hebben ze ook een rol in het zoeken naar structurele oplossingen? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: voor de samenleving

Contrasterende perspectieven

contrasterende perspectievendinsdag 21 februari 2012 13:35 Er zijn twee economische extremen te vinden in onze wereld en ook in de wijze waarop we tegen geld en goed aankijken – armoede en welvaart. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: voor de samenleving

Wetenschap en geloof: conflict of connectie?

Wetenschap en geloof-  conflict of connectiedonderdag 16 februari 2012 14:14 “Het is mijn indruk dat er op Nederlandse universiteiten – en daarbuiten – een achterhaald beeld bestaat over de relatie tussen geloof en wetenschap”, aldus Rik Peels van het Veritas-forum. In dit artikel houdt hij een pleidooi voor een ander model, dat volgens hem meer recht doet aan de werkelijkheid en waar christenen mee aan de slag kunnen. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Geloof & wetenschap
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: voor de samenleving

Wie is nu Gods volk?

Wie is nu Gods volkmaandag 19 december 2011 16:21 Heeft Israël afgedaan als volk van God en is de kerk het nieuwe Israël? Wat zijn argumenten van aanhangers van de vervangingstheologie of –leer? En wat zeggen anderen over dit onderwerp? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

Conflictmythe wetenschap en religie ontkracht

conflictmythewetenschpa en religie ontkrachtmaandag 19 december 2011 14:42 Weinig thema’s zijn zo beladen met emoties en getekend door hardnekkige mythes als de relatie tussen wetenschap en religie. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Geloof & wetenschap

Kunnen we nog geloven in de wetenschap?

Kunnen we nog geloven in de wetenschapdinsdag 13 december 2011 10:01 Tijdens het Nationaal Debat ‘No Faith in Science’ (10 november) stond de vraag centraal: is er geloof in de wetenschap?
Natuurlijk is dit op twee manieren op te vatten: 'Is er in de wetenschap plaats voor geloof?' of 'Geloven mensen wat de wetenschap hen vertelt? lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Geloof & wetenschap

Milieudiaconaat: genieten van genoeg

milieudiaconaatdinsdag 06 december 2011 16:36 In dit artikel staan we stil bij wat milieudiaconaat is en tot welke keuzes dit kan leiden. Keuzes, die vaak verder gaan dan de glasbak en het oud papier. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid

Getuigen in Jeruzalem

Getuigen in Jeruzalemdinsdag 22 november 2011 16:40 'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde' (Hand.1:8 NBV). lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

Bidden voor Israël

bidden voor israelmaandag 14 november 2011 16:31 Voor de één is het een essentieel deel van zijn geloofsleven, voor de andere een onbekend terrein: bidden voor Israël. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

Vrouw en gemeente - De verlegenheid voorbij?

vrouw en gemeentevrijdag 30 september 2011 16:00 Verlegenheid met theologische kwesties als de vrouw in het ambt leidt vaak tot ambivalente praktijken. Hoe neem je de gemeente mee in besluitvorming rondom dit soort onderwerpen? lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Visie en Beleid
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente
Nieuwe website: gelijkwaardig leiderschap

De groene kerk

De groene kerkvrijdag 30 september 2011 09:00 In de Middeleeuwen namen kloosters het initiatief tot het ontginnen van de ruige natuur. De moderne mens is daarin geheel doorgeslagen, vindt Tjirk van der Ziel. Kerken zouden opnieuw de weg moeten wijzen. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: voor de samenleving

Israëlbeleid in de gemeente

israelbeleid in de gemeentedonderdag 29 september 2011 15:59 Heeft uw gemeente een paragraaf ‘Kerk & Israël’ in haar beleid? U bent niet de enige als dat nog ontwikkeld moet worden. Het is immers een gevoelig onderwerp. Onderstaande punten kunnen helpen. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

Praten over Israël - werkvormen

praten over israeldonderdag 29 september 2011 15:44 Het gesprek over Israël op gang brengen zonder dat het ontaardt in een discussie, dat lijkt een hele opgave. Onderstaande gespreksvormen kunnen hiervoor een hulpmiddel zijn. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

Studiegroep Vrouwenstandpunt

Studiegroep vrouwenstandpuntmaandag 08 augustus 2011 16:14 Laten veel gemeenten het onderwerp ‘de positie van de vrouw’ graag onderin de la liggen, zo niet Evangelische Gemeente Parousia te Almere. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente