Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Signalen van kindermishandeling

Signaleren van kindermishandelingmaandag 17 juni 2013 16:14 Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) definieert verschillende vormen van kindermishandeling. Denk hierbij aan lichamelijke, psychische of emotionele mishandeling of verwaarlozing en seksueel misbruik. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Pesten: wat kunt u eraan doen?

Pesten waar komt het vandaanmaandag 17 juni 2013 15:35 Dagelijks worden er zo'n 400.000 kinderen gepest. Het is dus een veelvoorkomend probleem. Pestsituaties doen zich vaak voor op scholen, maar ook binnen jeugdgroepen. Kunnen kerken pestsituaties voorkomen? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Eenzaamheid bij kinderen en tieners

eenzaamheid bij kinderenmaandag 17 juni 2013 15:04 Over eenzaamheid bij kinderen en tieners wordt niet veel geschreven en gesproken. En dat terwijl velen van hen zich wel degelijk eenzaam voelen! lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Kinderen van gescheiden ouders

KinderenGescheidenOudersmaandag 30 juli 2012 14:10 De scheiding van hun ouders gaat kinderen niet in de koude kleren zitten. Ze hebben pijn, verdriet en zijn boos. Talloze vragen spoken door hun hoofd. Wat kunnen wij voor deze kinderen betekenen? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Jeugdpastoraat organiseer je zo

Jeugdpastoraatmaandag 18 juni 2012 16:16 In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: problemen die we in het volwassenenpastoraat tegenkomen hebben hun wortels in de jeugdjaren. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Praktische organisatie
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Visie & Beleid

Kind en occultisme

kind en occultismedonderdag 29 september 2011 12:32 Het occulte komt, ondanks dat het 'geheimenis/alleen voor ingewijden' betekent, steeds meer uit de geheimzinnige sfeer. Kinderen komen er al heel vroeg mee in aanraking. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken

Basiszorg voor kinderen

basiszorg voor kinderenmaandag 26 september 2011 16:31 In de basiszorg voor kinderen gaat het in de eerste plaats niet om het organiseren van activiteiten. Belangrijker is het creëren van een zorgklimaat binnen de gemeente. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Visie & Beleid
Jeugdwerk > Kinderen > Geloofsopvoeding

Kinderen en rouw

kinderen en rouwmaandag 26 september 2011 16:19 Als een geliefd persoon in de omgeving van een kind overlijdt, moet het kind zijn verdriet zien te verwerken. Maar van rouwverwerking is niet alleen sprake bij het overlijden van een geliefd persoon. lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken