Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Gebedspastoraat voor de buurt

gebedspastoraat voor de buurtdinsdag 29 mei 2012 15:15 De Protestantse Pax Christi-gemeente in Den Haag is elke donderdagavond Healing Centrum. Bezoekers zijn welkom voor gesprek en gebed. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Ondersteuning van mantelzorgers

maandag 19 december 2011 16:30 Diaconaat richt zich met name op hulpbehoevenden. In dit artikel staan de mensen centraal die langdurig voor anderen zorgen: de mantelzorgers. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Student mist ondersteuning door kerk

Student.jpegmaandag 19 december 2011 15:46 Studenten lijken onvoldoende steun te ervaren in de kerk waar het gaat om geloofs- en levensvragen, aldus een kleine steekproef onder theologiestudenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Ouderen in de gemeente

maandag 14 november 2011 16:01 De senioren in de gemeente zijn een belangrijke groep. Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun specifieke cultuur en identiteit. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Verstandelijk gehandicapten in de kerk

Kinderwerkpakket 2017 - (DOWNLOAD)maandag 14 november 2011 15:57 Verstandelijk gehandicapten. Zijn ze er niet en hoeven we daarom geen rekening met ze te houden? Of houden we geen rekening met ze en zijn ze er daarom niet? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Zorg voor gemeenteleden met een taak

maandag 14 november 2011 15:44 Een zorgzame gemeente begint met mensen die oog voor elkaar hebben en tijd vrij maken voor een persoonlijke ontmoeting. De praktijk is dat we vaak langs elkaar heen hollen. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Goed afscheid nemen van vrijwilligers

goed afscheid nemen van vrijwilligerswoensdag 21 september 2011 09:00 In veel gemeenten zijn het de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er kerkdiensten en andere activiteiten zijn. Aandacht voor de vrijwilliger – ook als hij of zij ermee stopt- is daarom heel belangrijk. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers