Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Grenzen bewaken in het geven van pastoraal advies

Grenzen bewaken in pastoraatmaandag 14 november 2011 15:41 Hoe ver mogen we gaan het in geven van pastorale adviezen? Waar liggen onze grenzen als geestelijk leiders, voorgangers, oudsten en pastoraal werkenden? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker
Nieuwe website: Nog toekennen

Privacy en geheimhouding

maandag 14 november 2011 15:38 De Bijbel roept ons op om niet onvriendelijk of negatief kritisch over een ander te spreken. Dat geldt in het bijzonder voor de pastoraal medewerker aan wie veel wordt toevertrouwd. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker
Nieuwe website: Nog toekennen

De zorgzame leider

maandag 14 november 2011 13:38 Hoe krijg je een zorgzame gemeente? Behalve een duidelijk visie, helder beleid en een goed uitgewerkte werkplan heb je leden nodig die bereid zijn om zorg voor elkaar te dragen. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker

Functieprofiel Coördinator Pastoraat

maandag 14 november 2011 13:35 Hier volgt een voorbeeld van een functieprofiel van de pastoraal medewerker. Dit profiel kan uiteraard worden aangepast aan de setting van de lokale kerk of gemeente. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker

Functieprofiel pastoraal medewerker

maandag 14 november 2011 13:26 Hier volgt een voorbeeld van een functieprofiel van de pastoraal medewerker. Dit profiel kan uiteraard worden aangepast aan de setting van de lokale kerk of gemeente. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker