Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Migranten coachen bij het starten van een onderneming

BAM-startups.pngdonderdag 19 september 2019 17:04 “Veel migranten zijn ondernemend. In Duitsland hebben migranten 1,3 miljoen banen gecreëerd, door de bedrijven die zij gestart zijn. Hier liggen kansen voor de samenleving, en als christenen betrokken raken, liggen hier kansen om Gods koninkrijk te bouwen.” Aan het woord is de Zweed Hakan Sandberg van Itzinya, die een business startup programma ontwikkelde. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Diaconaal getuigenis
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid
Kerk naar buiten > Zending > Zending in de 21e eeuw
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Hoe blijft het thuisfront betrokken bij missionair werkers?

maandag 26 februari 2018 21:51 Het thuisfront van een zendeling bestaat uit diverse groepen zoals familie, vrienden, bekenden, buren, gemeenteleden van de uitzendende kerk, mensen van betrokken organisaties en stichtingen, maar ook onbekenden mensen die met name geïnteresseerd zijn in de passie van de desbetreffende zendeling in een specifiek land. Al deze groepen hebben zo hun eigen directe of indirecte betrokkenheid met de zendeling. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > De Thuisfrontcommissie
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Nieuwe website: Toerusting voor thuisfrontteams
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Live op Facebook met je zendingswerker

vrijdag 24 november 2017 21:27 Je krijgt een melding op je smartphone: het zendingsgezin uit je gemeente is live op Facebook. Mooi! Je bent benieuwd naar hoe het met hen gaat. En je had ook nog een vraag aan hen… die kan je nu mooi direct even stellen. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > De Thuisfrontcommissie
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: Toerusting voor thuisfrontteams
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

We hebben iets uit te delen!

donderdag 23 november 2017 21:22 De wereld is een dorp geworden. Afstanden zijn relatief steeds kleiner. Zo moeilijk hoeft het niet meer te zijn om oog te hebben voor de wereldwijde missie. Er zijn kansen genoeg. Maar zien we ze wel? En als dat niet zo is, waarom dan niet? lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Het begint bij bewustwording: Er zijn nog onbereikte volken

dinsdag 14 november 2017 21:43 “Ook voor de kerk van Nederland, is er een uitdaging om alle etnische volken op aarde te bereiken.” Aan het woord is Pim van Arnhem, directeur van People International. “Jezus zegt: ‘pas als alle volken bereikt zijn met het evangelie zal ik terugkomen’. Het bewustzijn dat er nog onbereikte volken zijn, is een hele belangrijke.” lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Kerk naar buiten > Zending > Zending in de 21e eeuw
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: No Choice
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Hoe betrek je jongeren bij zending? En waarom dat de verkeerde vraag is…

donderdag 09 november 2017 21:39 Hoe betrek je jongeren bij zending? Een vraag die regelmatig klinkt in het zendingsnetwerk. Blijkbaar is dat lastig. Heeft dat te maken met het imago wat er onder jongeren leeft van een zendeling of willen ze niet meer? Hoe kunnen we de energie en het verlangen van jongeren verbinden aan de wijsheid van ervaren zendelingen? lees verder
Labels
Jeugdwerk > Jongeren > Leefwereld jongeren
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Wake up call

maandag 06 november 2017 19:00 Slechts een schamele drie procent van alle christelijke zendelingen werkt in Aziatische landen. Hier woont 97 procent van alle onbereikte mensen in de wereld, dat wil zeggen bijna drie miljard mensen. Dit enorm grote deel van de wereld lijkt onzichtbaar te zijn voor de kerk. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid
Kerk naar buiten > Zending > Zending in de 21e eeuw
Nieuwe website: No Choice
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Trends in de mondiale missie: Insiderbewegingen

vrijdag 03 november 2017 21:47 Van de grote zendingseeuwen die achter ons liggen kun je een indrukwekkende balans opmaken door aan te geven dat het christelijk geloof vaste voet aan de grond heeft gekregen in alle landen van de wereld en dat de Kerk present is in verreweg de meeste volken. Er is ook een tweede, veel minder rooskleurige balans. Die geeft aan dat het christelijk geloof nog altijd uiterst marginaal is in grote gebieden in Afrika en Azië, waar andere wereldgodsdiensten domineren: islam, hindoeïsme, boeddhisme. Hier woont ook een groot deel van de wereldbevolking. Dit ondanks de grote inspanningen van de zending, eeuwenlang. Hetzelfde geldt voor het Joodse volk en zijn godsdienst, het jodendom. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie
Nieuwe website: Weg met zending

Veranderde zending, veranderende taal

vrijdag 27 oktober 2017 21:15 De term ‘zending’ is onlosmakelijk verbonden met het koloniale tijdvak, toen Europese hoogwaardigheidsbekleders met macht en missie hun invloed buiten de eigen landsgrenzen wilden vergroten. Daar staan we niet vaak bij stil en we doen dat misschien ook niet graag. Maar het speelt tot de dag van vandaag een rol in beeldvorming over zending. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid
Kerk naar buiten > Zending > Zending in de 21e eeuw
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie
Nieuwe website: Weg met zending

Trends in de mondiale missie: ‘Van het Westen naar de rest’ – de policentrische omslag

maandag 24 juli 2017 22:45 Lange tijd was missie een beweging ‘van het Westen naar de rest van de wereld, from the West to the Rest’. Dat beeld leeft nog wel, velen denken bij zending nog altijd meteen aan werken in een niet-Westers land, maar het klopt al lang niet meer met de werkelijkheid. Het christendom is de meest gemondialiseerde van alle godsdiensten. Geen land ter wereld of er is wel een gemeente van gelovigen die in woord en levenswandel getuigen van Christus. Ook de zending is gemondialiseerd. In plaats van overzeese of internationale zending spreekt men tegenwoordig liever van interculturele missie. Evangelisten gaan vanuit het ene volk naar het andere, vanuit de ene cultuur naar de andere, in alle windrichtingen. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Kerk naar buiten > Zending > Zending in de 21e eeuw
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie
Nieuwe website: Weg met zending

Trends in de mondiale missie: Verbreding en verschuiving – missie integraal

vrijdag 28 april 2017 22:10 Kijken we naar de huidige missie wereldwijd, dan zien we twee tendensen gecombineerd: verbreding en verschuiving. Kerntaak van de zending is van oudsher het bekendmaken van de boodschap van de enige ware God en wat Hij door zijn Zoon voor de mensheid heeft gedaan. Plus het uitbreiden van het kerkgenootschap dan wel het stichten van nieuwe gemeenten. Dat ging veelal gepaard met ondersteunende activiteiten zoals Bijbelvertaling, praktische hulpverlening aan mensen in nood, alfabetisering (om de Bijbel te kunnen lezen) en de medische verzorging van zieken. Zo heeft de zending overal ter wereld scholen en hospitalen gesticht. Al dit werk was direct verbonden met de bekendmaking van het evangelie, de opbouw van de Kerk en het ontwikkelen van een ‘christelijke’ levenswijze. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Kerk naar buiten > Zending > Zending in de 21e eeuw
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: Weg met zending

Trends in de mondiale missie: ‘Democratisering’ en ‘amateurisering’ – van proces naar project

maandag 06 maart 2017 22:06 Kenmerkend voor de interculturele missie wereldwijd is haar ‘democratisering’. In voorgaande eeuwen zonden kerken en organisaties in Europa en Noord-Amerika vrijwel alleen ‘professionals’ uit om de goede boodschap bekend te maken in andere landen met andere talen en culturen. Geselecteerd op nogal strenge geestelijke criteria, aangenomen voor een levenslange missie, en speciaal opgeleid – met het oog hierop werden er overal Bijbelscholen opgericht. Zeker, er zijn altijd uitzonderingen geweest, gelovigen die erop uit trokken zonder een voorafgaande selectieprocedure te doorlopen, zonder enige voorbereiding, maar dat liep lang niet altijd goed af. Men was er algemeen van overtuigd dat men de transculturele missie niet kon overlaten aan improvisatie en hoop op inspiratie ter plekke. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie
Nieuwe website: Weg met zending

Zending in onzekere tijden

zending in onzekere tijden.jpgvrijdag 22 juli 2016 10:52 We koesteren het beeld van een vredige en vriendelijke wereld. Inmiddels weten we beter. Het is onrustig aan de randen van Europa, de Arabische Lente is gesmoord in bloedvergieten en vluchtelingenstromen bewegen zich naar onze streken. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie
Nieuwe website: Weg met zending

Zendelingen en pioniers moeten samenwerken

pioniers_en_zendingsorganisaties_moeten_samenwerkenzaterdag 23 april 2016 08:03 Ook in 2016 zullen weer een heel aantal nieuwe gemeentestichtingsprojecten van start gaan. Een bemoedigende ontwikkeling die we toejuichen, maar de vraag is ook of deze focus op de binnenlandse Kerk niet ten koste gaat van onze aandacht voor zending overzee? De tijd is rijp voor een intensieve samenwerking tussen zendingsorganisaties en de pioniersbeweging. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie
Nieuwe website: Weg met zending

5 misverstanden over zendelingen

5_misverstanden_over_zendelingen.jpgvrijdag 18 maart 2016 15:04 Uit het oog is uit het hart. Helaas geldt dat ook vaak voor ons contact met onze zendelingen. 5 dingen die je (misschien) nog niet wist. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends
Nieuwe website: Toerusting voor thuisfrontteams
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Haal het beste uit je thuisfrontteam

bbq_294909560.jpgwoensdag 12 augustus 2015 10:39 Mijn man en ik hebben sinds kort een abonnement op Netflix en zijn een poosje behoorlijk in de ban geweest van de serie ‘Homeland’. Met enige regelmaat moesten we onszelf eraan herinneren adem te ... lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Nieuwe website: Toerusting voor thuisfrontteams

Vijf tips om je zendeling te ondersteunen

Ghana_student_reading_with_Worldreader_CoFounder_David_Risher.jpgdinsdag 14 juli 2015 18:26 Het vertrek van een zendeling zorgt vaak voor veel reuring in de kerk. Maar hoe zit dat na een paar maanden of een paar jaar? Vijf tips om regelmatig aan je zendingswerker te denken. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Nieuwe website: Toerusting voor thuisfrontteams
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Zendingswerkers begrijpen

cultuur.jpgmaandag 19 december 2011 16:23 Zendingswerkers worden intensief geconfronteerd met een cultuur die niet de hunne is. Wat doet dat met hen? Inzicht in dit proces kan het thuisfront helpen hun zendingswerkers te begrijpen. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente
Nieuwe website: Member Care
Nieuwe website: voor de wereldwijde missie

Klimaatverandering in wereldkerk

klimaatverandering.gifdinsdag 06 december 2011 16:23 Iedereen heeft een mening over klimaatverandering en de invloed ervan. In de christelijke kerk wereldwijd is zich ook een ‘klimaatverandering’ aan het voltrekken. lees verder
Labels
Kerk & Samenleving > Eenheid & samenwerking > Migrantenkerken
Kerk naar buiten > Zending > Trends

Een zendingswerker uitzenden – hoe doe je dat?

Een zendingswerker uitzenden hoe doe je datdinsdag 22 november 2011 15:09 Wat komt er allemaal kijken bij het uitzenden van een zendingswerker? Wat is de rol van de gemeente en wat doet een zendingsorganisatie? lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid

Debriefing van zendingswerkers

debriefing.jpgdinsdag 22 november 2011 14:41 Het fenomeen debriefing is in de zendingswereld een ondergeschoven kind. Er is weinig tijd en expertise beschikbaar om mensen adequaat te begeleiden bij de ingrijpende dingen die ze meemaken. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente

Bidden voor zendingswerkers

prayer.jpgmaandag 21 november 2011 15:58 ‘De geschiedenis van de zending is de geschiedenis van verhoorde gebeden’. Als dat waar is, dan zouden we meer en intensiever moeten bidden! lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente

De veranderende rol van de zendingswerker

zendingswerker.jpgmaandag 26 september 2011 12:37 Behoren de traditionele modellen van een 'zendeling' niet tot een voorbije periode? Gaan zendingsorganisaties niet uit van een verouderd zendingsbeeld? Een paar punten ter overweging. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Trends

Zorgen voor zendelingen

Zorgen voor zendelingenmaandag 12 september 2011 15:22 De ondersteuning van zendingswerkers gaat niet automatisch goed. De meeste zendelingen zijn tevreden over de praktische ondersteuning, maar het ontbreekt nogal eens aan begrip en geestelijke zorg. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente