Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Hoe besteed je meer aandacht aan relaties in de kerk? 7 tips

7-tips-optie1donderdag 31 maart 2016 13:46 Hoe zorg je ervoor dat (huwelijkse) relaties structureel aandacht krijgen binnen je gemeente? MssieNederland zet een aantal tips op een rij. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Vraagstukken
Nieuwe website: IDEAZ
Nieuwe website: voor de samenleving

Voor- en nadelen van pastoraat in kringen

JeanettedKortemaandag 18 juni 2012 16:51 De afgelopen decennia zagen veel kerken een verschuiving van ambtelijk naar onderling pastoraat. Is dat een positieve ontwikkeling of kleven er ook gevaren aan? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Praktische organisatie
Geestelijk leven > Pastoraat > Visie & beleid
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Kleine groepen
Nieuwe website: Nog toekennen

Stimuleer samenwerking tussen pastor en psycholoog

6 Samenwerking tussen pastor en psycholoogmaandag 18 juni 2012 16:40 In de geestelijke gezondheidszorg neemt de aandacht voor de geloofsbeleving van cliënten mondjesmaat toe. Hoog tijd dat psycholoog en pastor gaan samenwerken, vindt psycholoog Bart Gooijer. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Visie & beleid
Nieuwe website: IDEAZ

Jeugdpastoraat organiseer je zo

Jeugdpastoraatmaandag 18 juni 2012 16:16 In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: problemen die we in het volwassenenpastoraat tegenkomen hebben hun wortels in de jeugdjaren. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Praktische organisatie
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Visie & Beleid
Nieuwe website: voor de volgende generaties

Jos Douma: eerherstel voor het pastoraat!

2 jos douma 2010maandag 18 juni 2012 15:18 Dominee Jos Douma vindt dat we met ons vele gepraat over missionair zijn voorbijgaan aan 'gereedschap' dat de kerk al vele eeuwen in haar bezit heeft: pastoraat. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Visie & beleid
Nieuwe website: IDEAZ

Gebedspastoraat voor de buurt

gebedspastoraat voor de buurtdinsdag 29 mei 2012 15:15 De Protestantse Pax Christi-gemeente in Den Haag is elke donderdagavond Healing Centrum. Bezoekers zijn welkom voor gesprek en gebed. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Nieuwe website: voor de samenleving

Ondersteuning van mantelzorgers

maandag 19 december 2011 16:30 Diaconaat richt zich met name op hulpbehoevenden. In dit artikel staan de mensen centraal die langdurig voor anderen zorgen: de mantelzorgers. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Nieuwe website: voor de samenleving

Student mist ondersteuning door kerk

Student.jpegmaandag 19 december 2011 15:46 Studenten lijken onvoldoende steun te ervaren in de kerk waar het gaat om geloofs- en levensvragen, aldus een kleine steekproef onder theologiestudenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen

Stervensbegeleiding (0/2)

maandag 19 december 2011 15:44 In twee artikelen staan we stil bij het begeleiden van gemeenteleden in de laatste fase van hun leven. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Vraagstukken

Hoe organiseer ik een pastoraal team?

dinsdag 06 december 2011 15:20 Het opzetten van een pastoraal team vergt een gedegen voorbereiding en een zorgvuldige implementatie in de gemeente. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Praktische organisatie
Nieuwe website: Nog toekennen

Echtscheiding en hertrouwen

dinsdag 22 november 2011 14:59 In dit artikel geeft gemeentecoach Bart Broekman een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten inzake echtscheiding en hertrouwen. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Vraagstukken

Ouderen in de gemeente

maandag 14 november 2011 16:01 De senioren in de gemeente zijn een belangrijke groep. Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun specifieke cultuur en identiteit. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Nieuwe website: Nog toekennen

Verstandelijk gehandicapten in de kerk

maandag 14 november 2011 15:57 Verstandelijk gehandicapten. Zijn ze er niet en hoeven we daarom geen rekening met ze te houden? Of houden we geen rekening met ze en zijn ze er daarom niet? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Nieuwe website: voor de samenleving

Zorg voor gemeenteleden met een taak

maandag 14 november 2011 15:44 Een zorgzame gemeente begint met mensen die oog voor elkaar hebben en tijd vrij maken voor een persoonlijke ontmoeting. De praktijk is dat we vaak langs elkaar heen hollen. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Nieuwe website: Nog toekennen

Grenzen bewaken in het geven van pastoraal advies

Grenzen bewaken in pastoraatmaandag 14 november 2011 15:41 Hoe ver mogen we gaan het in geven van pastorale adviezen? Waar liggen onze grenzen als geestelijk leiders, voorgangers, oudsten en pastoraal werkenden? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker
Nieuwe website: Nog toekennen

Privacy en geheimhouding

maandag 14 november 2011 15:38 De Bijbel roept ons op om niet onvriendelijk of negatief kritisch over een ander te spreken. Dat geldt in het bijzonder voor de pastoraal medewerker aan wie veel wordt toevertrouwd. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker
Nieuwe website: Nog toekennen

De kracht van een zorgzame gemeente (1/2)

De kracht van een zorgzame gemeente deel 1maandag 14 november 2011 15:35 In twee artikelen ga ik in op het belang van visie binnen het pastoraat. De term pastoraat is in dit artikel veelvuldig vervangen door het begrip 'gemeentezorg'. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Visie & beleid

Pastoraal beleid en maatschappelijke ontwikkelingen

maandag 14 november 2011 15:32 In het ontwikkelen van beleid voor het pastoraat zijn we gericht op wat er zich in de plaatselijke gemeente afspeelt. Toch is het ook belangrijk om rekening te houden met externe factoren. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Visie & beleid

Kind en echtscheiding

maandag 14 november 2011 15:25 Voor kinderen is een scheiding een heftige ervaring. De ogen zijn in eerste instantie gericht op de ouders, maar ook het kind draagt verdriet en pijn met zich mee. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Vraagstukken

De zorgzame leider

maandag 14 november 2011 13:38 Hoe krijg je een zorgzame gemeente? Behalve een duidelijk visie, helder beleid en een goed uitgewerkte werkplan heb je leden nodig die bereid zijn om zorg voor elkaar te dragen. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker

Functieprofiel Coördinator Pastoraat

maandag 14 november 2011 13:35 Hier volgt een voorbeeld van een functieprofiel van de pastoraal medewerker. Dit profiel kan uiteraard worden aangepast aan de setting van de lokale kerk of gemeente. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker

Functieprofiel pastoraal medewerker

maandag 14 november 2011 13:26 Hier volgt een voorbeeld van een functieprofiel van de pastoraal medewerker. Dit profiel kan uiteraard worden aangepast aan de setting van de lokale kerk of gemeente. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Pastoraal werker

Praten met stervenden

praten met stervendenvrijdag 30 september 2011 16:26 Het einde van iemands leven is op zijn zachts gezegd een gewichtig moment. Hoe voer je op dat moment nog goede, afrondende gesprekken? lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Vraagstukken

Goed afscheid nemen van vrijwilligers

goed afscheid nemen van vrijwilligerswoensdag 21 september 2011 09:00 In veel gemeenten zijn het de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er kerkdiensten en andere activiteiten zijn. Aandacht voor de vrijwilliger – ook als hij of zij ermee stopt- is daarom heel belangrijk. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Gerust sterven, gerust leven

gerust sterven, gerust levendinsdag 06 september 2011 16:01 Soms betrap ik mezelf op een vreemde gedachte. Als ik mijn straat in fiets, denk ik wel eens: 'Vanavond kan daar voor mijn huis de auto van de begrafenisonderneming staan.' lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Vraagstukken