Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vind je de laatst geplaatste artikelen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je verder navigeren.

Tips voor een zorgzame kerk

zorgzame kerk2.jpgdonderdag 30 juli 2015 14:22 Hoe kun je als kerk reageren op alle veranderingen in de gezondheidszorg? Wat kun je wel en waar moet je je misschien niet aan wagen? Een aantal tips. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Kerk naar buiten > Diaconaat > Visie & beleid

In je zwakheid gaan staan

Hanna Blommaandag 20 oktober 2014 09:52 Wat kan een kerk betekenen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben? Maar ook: wat kunnen zorgvragers betekenen voor mensen in de kerk? Zorg doet iets moois met een kerkgemeenschap. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Nieuwe website: Nog toekennen
Nieuwe website: voor de samenleving

“Participerende kerk is bloeiende kerk”

images.jpgdonderdag 25 september 2014 10:29 Het comfort van de verzorgingsstaat heeft het diaconale bewustzijn van de kerk vertroebeld. De finale implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, begin 2015, biedt perspectief voor revitalisering. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Nieuwe website: voor de samenleving

Participatiesamenleving: uitdaging voor de kerk

rolstoel_160732091.jpgdinsdag 23 september 2014 14:36 We kunnen ach en wee roepen over de veranderingen in de gezondheidszorg, maar als kerken kunnen we er ook vanuit het Goede Nieuws naar kijken. Gabriel Anthonio over de mogelijkheden van dat andere perspectief. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Kerk naar buiten > Diaconaat > Visie & beleid
Nieuwe website: voor de samenleving

Diaconale noodhulp met een sociaal fonds

diaconaal fonds.jpgwoensdag 21 september 2011 09:00 Omdat hulp van de overheid niet altijd afdoende is, is het belangrijk dat de kerk haar eigen rol vervult in de sociale hulpverlening. Een van de mogelijkheden is het opzetten van een diaconaal fonds. lees verder
Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Kerk naar buiten > Diaconaat > Schuldhulpverlening