Sla links over
Hoofdinhoud

Steun MissieNederland

Steun

MissieNederland  is voor haar inkomsten afhankelijk van drie inkomstenbronnen: deelnemersbijdragen, inkomsten uit projecten en inkomsten uit fondsenwerving.


Zonder deze steun van particulieren en bedrijven, zou ons werk niet door kunnen gaan. Helpt u mee om onze missie mogelijk te maken?

  • U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL26 INGB 0000 0044 02 (voorheen ING 4402) t.n.v. MissieNederland. Via www.missienederland.nl/doneren kunt u ons ook machtigen om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.
  • Via het formulier kunt u ons ook steunen met een periodieke gift. U wordt dan ‘vaste vriend’ van MissieNederland.
  • Als u ons met een bijdrage van minimaal 50 euro per jaar wilt steunen, kunt u ook persoonlijk deelnemer worden

Steun MissieNederland