Sla links over
Hoofdinhoud

EO Metterdaad (projectfinanciering)

Projectfinanciering via EO Metterdaad

MissieNederland adviseert, begeleidt en ondersteunt deelnemende organisaties die actief zijn op het gebied van hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking om via EO Metterdaad projecten (mede) te financieren. 

Samenwerking EO Metterdaad

EO Metterdaad* heeft in 2006 een convenant getekend met Kerk in Actie, MissieNederland (voorheen EZA) en Prisma (KEP). Deze drie koepelorganisaties vertegenwoordigen een groot deel van de Nederlandse christelijke organisaties die actief zijn op het gebied van hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking. 

Deze samenwerking brengt kennis en relaties uit christelijke hulpverlening & zending en de media-expertise van de Evangelische Omroep (EO) op vruchtbare wijze samen. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is fondsenwerving, informatie-uitwisseling en bewustwording rondom zending en hulpverlening. Samen met de KEP-partners is MissieNederland primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de projecten, toewijzing van fondsen en verantwoording daarover.

EO Metterdaad financiert diverse projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, inkomen genererende activiteiten, voedselzekerheid, zendings- en evangelisatiewerk en noodhulp. Daarbij letten wij op kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. EO Metterdaad is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). In diverse tv-programma’s besteedt de EO wekelijks aandacht aan een Metterdaad project. Giften worden besteed aan het project dat u ziet op televisie en aan vergelijkbare projecten in dezelfde regio. Metterdaad radio besteedt vaak aandacht aan kleinere (zendings)projecten.

Mediaprojecten (televisie)

Deelnemende organisaties van MissieNederland kunnen via MissieNederland projecten aanmelden voor fondsenwerving via televisie. Voor alle mogelijkheden en voorwaarden kunt u contact opnemen met Egbert Bramer. Een overzicht van de procedure kunt u hier downloaden. EO Metterdaad beoordeelt op basis van de geleverde informatie of het project geschikt is om er opnamen te maken. Daarnaast toetsen ze het projectvoorstel op inhoudelijke kwaliteit. 

'Meeliftprojecten'

Nadat een mediaproject is gekozen, bekijken we de mogelijkheden om projecten met eenzelfde doelstelling in dezelfde regio te ondersteunen. De mogelijkheden daarvoor zijn onder meer afhankelijk van de inkomsten die het media project genereert. De doelstelling van meeliftprojecten moet overeenkomen met de onderwerpen die het mediaproject laat zien. Daarnaast moet het project uitgevoerd worden in dezelfde regio. 

Als er ruimte is voor deze zogenaamde ‘meeliftprojecten’ informeren wij u via onze nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Zowel de media- als meeliftprojecten hebben overwegend een diaconaal karakter. 

Radioprojecten

Metterdaad Radio besteedt vaak aandacht aan kleinere projecten. Deze kunnen ook een 'verkondigend' karakter hebben. Bij radioprojecten komen de geworven fondsen alleen ten goede aan het mediaproject zelf. De financiële omvang van een radioproject bedraagt €5.000 tot €10.000. Ook deze projecten kunt u via MissieNederland indienen.

Neem contact op met Egbert Bramer

* EO-Metterdaad is een stichting gelieerd aan de Evangelische Omroep die door radio, televisie en evenementen fondsen werft voor christelijke zendings-, hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.
** Na de fusie tussen de EZA en de EA op 1 juli 2013 en de naamswijziging op 21 mei 2015 is de nieuwe organisatie stichting MissieNederland formeel de opvolger van EZA in het convenant met EO Metterdaad.