Sla links over
Hoofdinhoud

Deze organisaties zijn deel van MissieNederland

Deelnemende organisaties van MissieNederland

MissieNederland is een breed missionair netwerk van christelijke organisaties, kerkgenootschappen, plaatselijke gemeenten en vele betrokken individuen. Met gebundelde krachten spannen we ons ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping in èn vanuit Nederland vorm te geven. 

Maar wie zijn die deelnemers eigenlijk? We stellen ze aan je voor:

Andreas Manna Stichting

Andreas Manna Stichting

Contactgegevens

Postadres:
Andreas Manna Stichting
De Schoof 13
7908 NS HOOGEVEEN
E-mailadres:
info@andreasmanna.org
Website:
http://andreasmanna.org
Missie:
De Andreas Manna Stichting biedt op kleinschalige basis hulp aan wees- straat- en zwerfkinderen in Afrika en zet in de directe leefwereld van deze kinderen ontwikkelingsprojecten op die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen.