MissieNederland beweegt de kerk om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld