Sla links over
Hoofdinhoud

MK Focus

MK Focus

MK Focus is een werkgroep van MissieNederland met als doel het bevorderen van de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van Nederlandse Mission-Kids voor, tijdens en na uitzending naar het buitenland. Meer informatie: info@mkfocus.nl

Wat is een MK?

MK staat voor Missionary Kid (zendingskind). Hiermee bedoelen we iemand die als kind is opgegroeid in het buitenland, omdat zijn ouders daar zendelingen zijn of waren. Kinderen die met hun ouders in het buitenland hebben gewoond zijn gevormd door andere culturele ervaringen en voelen zich (bij terugkeer) vaak anders dan en niet begrepen door kinderen die zijn opgegroeid in Nederland.

Tegenwoordig spreken we ook wel over Third Culture Kid. Een TCK heeft een belangrijk deel van zijn/haar jeugd doorgebracht in een andere cultuur dan die van zijn ouders, zodat elementen van zowel de gastcultuur als de cultuur van de ouders integreren tot een derde cultuur. (Third Culture Kids kunnen ook kinderen van diplomaten, zakenlui, mensen uit het leger of iets dergelijks zijn, die door het werk van hun ouders in het buitenland zijn opgegroeid.)

Wat doet MK Focus?

Onze missie is:

  • Contacten tussen MK’s faciliteren, met als doel het bevorderen van het (re)integratieproces;
  • Contacten met MK ondersteunende netwerken bevorderen om deze doelgroep onder de aandacht te brengen en bestaande kennis hierover uit te breiden;
  • Informatie geven aan MK ondersteunende netwerken, zoals ouders, kerken, thuisfrontcommissies, scholen en zendingsorganisaties.