Sla links over
Hoofdinhoud

MissionExpo en MissionPlaza

Bedankt!

De Pinksterconferentie 2018 zit er weer op. Ruim 100 organisaties uit het brede MissieNederland-netwerk waren ook dit keer aanwezig om bezoekers te helpen op weg te gaan met Jezus. Deze organisaties waren te vinden op de MissionExpo, MissionPlaza of de MissionBoulevard. In de afgelopen jaren verzorgde MissieNederland de organisatie van deze 'zendingsbeurs'. 

Vanaf 2019 neemt Opwekking de organisatie zelf voor haar rekening. Als MissieNederland vinden we dit jammer, maar zijn we wel blij dat de mogelijkheid voor het netwerk om zich te presenteren tijdens de Pinksterconferentie blijft.

In een bijeenkomst met alle standhouders op maandagochtend 21 mei namen we afscheid. Over de praktische afwikkeling van de overdracht volgen nog gesprekken. Uiteraard worden de organisaties die met de wijzigingen te maken krijgen, op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkeling.

Ons rest om Opwekking èn alle exposanten van de afgelopen 30 jaar te bedanken voor de vele jaren dat we samenwerkten rondom de MissionExpo, MissionPlaza en MissionBoulevard. Dank!

Gebundelde krachten

Tientallen organisaties die betrokken zijn bij het MissieNederland-netwerk inspireren christenen tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking om ‘op weg met Jezus te gaan’. Voor de één betekent dit het volgen van een missionaire training, voor een ander de stap naar het zendingsveld. Weer een ander krijgt concrete tools om in gesprek te gaan met moslims die in de buurt kwamen wonen of om de handen uit de mouwen te steken en iets te doen voor een ander.

Dat is het mooie van het missionaire netwerk. Samen inspireren en ondersteunen we de kerk om in beweging te komen. In dat netwerk bundelt MissieNederland de krachten. Die samenwerking is nodig om onze gezamenlijke roeping om getuigen van Jezus te zijn, invulling te geven. Juist in onze post-christelijke samenleving, en daarbuiten. Door jouw gebed en financiële steun help je mee te bouwen aan het missionaire netwerk dat haar krachten bundelt. 

Ondersteun MissieNederland