Sla links over
Hoofdinhoud

Introductie Global missions

Missie in én vanuit Nederland

Met ruim zestig zendingsorganisaties in het MissieNederland-netwerk werken we aan de mondiale missie. Van overal naar overal. Dat brengt soms specifieke vragen met zich mee: hoe zorgen we goed voor missionair werkers die op reis gaan? Hoe houden we goed contact met het thuisfront? Wat betekent het voor kinderen om op te groeien in een ander land en later 'terug te keren' naar een land dat voor hen onbekend is? Maar ook: als een missionair werker terugkomt voor verlof, waar kan hij dan verblijven? 

In het netwerk rondom Kerk & Global missions denken we gezamenlijk na over alle thema's die raken aan de mondiale missie. Soms levert dat praktische oplossingen op als een toerustingsdag voor thuisfrontteams, of een studiebijeenkomst over de plek van zending in de kerk. 

Relatiemanager Kerk & Global missions

Wil je meer weten over het netwerk Kerk & Global missions van MissieNederland? Neem dan contact op met relatiemanager Annemieke van den Berg. 

Stuur Annemieke een e-mail