Sla links over
Hoofdinhoud

3 redenen voor een preek over werk

maartenmaandag 08 juli 2013

Zondag 10 november is voor de vierde keer de Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk. Maarten Pijnacker Hordijk geeft drie redenen om ook in uw gemeente te spreken over werk:

  1. Aandacht
 en begrip
    Door te preken over christen-zijn op je werk, krijgen predikanten meer zicht op de leefwereld van hun gehoor. Zo’n zestig tot tachtig procent van de volwassen kerkgangers brengt immers het grootste deel van zijn tijd door op het werk. Hoe beleven ze dat, waar lopen ze tegen aan? Christenen met een (on)betaalde baan kunnen het een verademing vinden dat ze eindelijk vanuit hun eigen kerk eens aandacht krijgen voor hun werk.
  2. Overbruggen van de kloof
    In een preek kun je aandacht geven aan de kloof die veel christenen ervaren tussen zondag en maandag. Is er een relatie tussen geloof en werk? Vormt je werk een belemmering voor je bediening? Wat doe je bij gevloek, hoe bewaar je je integriteit, kun je samen met christencollega’s bidden en moet je (niet) evangeliseren?
  3. Beter zicht op werk
    Met terugkerende preken over werk, kun je gemeenteleden helpen in het nadenken over werk en carrière. Is werk een zegen of een vloek? Is vrijwilligerswerk ‘minderwaardig’? Is er een tegenstelling tussen ‘geestelijk’ en ‘gewoon, seculier’ werk? Tel je in Gods Koninkrijk pas mee als je ‘geestelijk’ werk hebt? Hoe ziet God mijn werk eigenlijk, staat er iets over in de Bijbel?

De laatste jaren groeit de aandacht voor de relatie tussen geloof en werk. Inmiddels negentien christelijke organisaties waaronder de EA, ondersteunen de Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk. Kijk voor alle informatie, de flyer en de mogelijkheid om uw gemeente vrijblijvend aan te melden op www.christenzijnopjewerk.nl. U kunt ook inlichtingen inwinnen bij Maarten Pijnacker Hordijk via bedrijfsgebed@gmail.com

Via de blog op onze homepage geven we mensen uit het EA-netwerk het woord over iets wat hem of haar bezighoudt. De blog verwoordt niet per se de mening van de EA, maar is bedoeld om te informeren, prikkelen en inspireren.