Sla links over

Hoofdinhoud

Simple church als missionaire methode

sceulogowoensdag 04 september 2013 11:30

Simple churches - ook wel huisgemeenten of tafelkerken genoemd - bereiken buitenkerkelijke mensen, die veel bestaande kerken niet meer bereiken.

Volgens de simple church-benadering ligt de sleutel tot succesvolle gemeentestichting in het delen van je leven met niet-christenen op de plaats waar zij zijn: werk, school, wijk en plekken waar mensen hun vrije tijd doorbrengen. Simple churches hebben een eenvoudig DNA: Jezus volgen, relatie en missie. In de evangeliën en het boek Handelingen zie je dat de Heilige Geest vaak al mensen heeft voorbereid om het Koninkrijk te ontvangen. Zij zijn de ‘personen van vrede’ die de ingang vormen om een heel sociaal netwerk te bereiken. Hierdoor en door vermenigvuldiging van de simple church-groepen is er een snelle verspreiding van het evangelie.

Gewone mensen

In 2010 telde Europa 1.400 simple church-netwerken en 12.000 kleine groepen met elk drie tot twintig deelnemers. Er was een jaarlijkse groei van meer dan twintig procent, waarvan 25 procent van de mensen voorheen buitenkerkelijk was. In Nederland zijn er nu ongeveer vijfhonderd huiskerken. Je hebt er geen gebouwen, predikanten en centraal-geleide programma’s voor nodig, het is een beweging voor en door gewone mensen, gebaseerd op de methode van Jezus (Matteüs 10/Lucas 10).

Maatschappelijke trends

De simple church beweging loopt parallel aan maatschappelijke trends, zoals:

 • de opkomst van het internet: decentraal, iedereen kan deelnemen.
 • het nieuwe werken: geen hoofdkantoor waar je elkaar dag naar toe gaat, maar je kunt overal werken -> het nieuwe kerken: je kunt overal samenkomen.
 • organisch denken: diversiteit, ieder plantje groeit het beste in zijn eigen ideale grond/klimaat/seizoen, vaak in combinatie met andere planten. Ook: kruisbestuiving.
 • virale verspreiding van ideeën, bijvoorbeeld via internet (crowdsourcing).
 • klein is het nieuwe groot: burgers kunnen zelf met nieuwe, nuttige initiatieven komen om de maatschappij te verbeteren.

Olifanten en konijnen

Vergeleken met de reguliere methode van kerkplanting zijn simple churches veel vruchtbaarder. Een gevestigde kerk heeft gemiddeld honderdduizend euro per jaar en drie jaar nodig om één dochterkerk te planten. Voor ditzelfde bedrag traint de simple church-beweging drieduizend mensen, die over drie jaar uiteindelijk duizend nieuwe groepen starten. Het doel voor Nederland is om voor 2020 duizend nieuwe simple churches te beginnen, in samenwerking met bestaande kerken.

Omdenken

De uitdaging voor kerkbestuurders is om anders te gaan denken:

 • van kerkgebouw naar huizen, scholen, werkplekken, en vrije tijdslocaties
 • van predikanten/kerkelijke professionals naar lekenbeweging
 • van een uniforme dienst naar een grote variëteit in vormen
 • van top-down bestuur naar bottom-up coaching
 • van controle naar out-of-control
 • van budget voor onderhoud naar budget voor training en coaching

Meer informatie: Simple Church Europe, 030-2239542, simplechurch.eu

Verder lezen/kijken:
- www.simplechurch.eu: artikelen en status report 2010
- www.newformsresources.nl: training
- www.joelnews.org: wekelijkse pioniersverhalen
- scriptie Mark Veurink: Gods Huizen (simple church en gereformeerde kerken), http://markenhanneke.nl/ (onder artikelen)
- Simson, W., Huizen die de wereld veranderen, Gideon, 2001
- McClung, F., Ik zie een leger (McClung), Johannes Multimedia, 2008
- Cole, N., Organic Church, John Wiley & Sons Inc, 2005
- Dale, T. en F., The Rabbit and the elephants, Tyndale House Publishers, 2009
- Rohde, R., Viral Jesus, Charisma House, 2012
- Garrison, D., Church Planting Movements, WIGtake Resources, 2004
- Hirsch, A., The Forgotten Ways, Baker Publishing Group, 2007

Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Modellen

« Terug naar Home