Sla links over

Hoofdinhoud

Kansen en uitdagingen van een interculturele kerk

beeld interculturele kerkplantingdinsdag 25 juni 2013 11:30

Toen René Visser onlangs een kerkplanting begon in de wijk Kernhem in Ede, dacht hij in een volslagen blanke buurt te werken. Totdat hij met een onderzoek naar de samenstelling van de wijk begon…

Hij ontdekte dat twaalf procent van de bewoners van zijn wijk van allochtone afkomst is. Ook in naburig Veenendaal is de situatie veelkleuriger dan je denkt. Daar is een op de zes bewoners van allochtone afkomst. In de wijk Dragonder is dat zelfs 29%. De vraag naar intercultureel gevoelige kerken is dus niet alleen voor de Randstad. Kerken in heel Nederland staan voor die uitdaging.

Warme relaties

Zoekers en christenen met een andere culturele achtergrond hebben andere behoeften dan Nederlandse christenen en zoekers. Zo zijn warme relaties over het algemeen genomen veel belangrijker voor ze dan de projecten en taken die een kerk uitvoert. Niet-westerse migranten zoeken verbondenheid en acceptatie bij een kerk. Gezien en nodig gevoeld worden, een eigen inbreng kunnen hebben, begrip voor de unieke positie als migrant, dat maakt de gemeente voor hen tot een thuis. Om tegemoet te komen aan de behoeften van migranten is het belangrijk dat elke kerk zich in elk geval bewust is van de ‘verkleuring’ van de samenleving. Vervolgens kan ze zich afvragen welke veranderingen doorgevoerd moeten worden om ook mensen uit andere landen aan te spreken en te verwelkomen.

Kansen en uitdagingen

De aanwezigheid van gelovigen uit andere culturen in je kerk brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Een paar voorbeelden:

 • Diaconie
  In tijden van crisis staan kerken vaak in de frontlinie van de hulpverlening. Mensen uit andere culturen worden veelal het hardst getroffen en dus komen zij via bijvoorbeeld een voedselbank of kledingmarkt voor het eerst met de kerk in aanraking. Hoe voorkom je dat er dan culturele misverstanden en frustraties over de geboden hulp ontstaan?

 • Leiderschap
  Eén van de grootste uitdagingen voor de ‘verkleurde’ kerk van de 21e eeuw is om leiderschap te vormen dat herkenbaar is voor gelovigen uit verschillende culturen en landen. Het vereist een gericht beleid gericht op diversiteit in leidersteams.

 • Nieuwe zending en ‘omgekeerde’ zending
  Vanuit veel ‘gesloten’ landen en landen waar God zichtbaar aan het werk is, wonen in Nederland gelovigen onder ons. Zij kunnen een heel natuurlijke brug vormen van en naar hun landen van herkomst.

 • Theologie
  Veel van de theologische werken en denkers in de Nederlandse Kerk zijn Westers van oorsprong. Met het verschuiven van het zwaartepunt van de kerk naar het Zuiden en Oosten zal daar verandering in komen. Wat kunnen we leren van niet-Westerse theologie uit verleden en heden? Zou een Oosterse en Zuid-christelijke geloofsovertuiging Westerse zoekers kunnen aanspreken?

Rien van der Toorn
Socioloog, spreker en intercultureel trainer. Hij is betrokken bij ICP en gemeentestichter onder migranten met een moslimachtergrond.
www.crossculturalimpact.nl

Labels
Kerk naar buiten > Gemeentestichting > Visie en beleid

« Terug naar Home