Sla links over

Hoofdinhoud

Signalen van kindermishandeling

Signaleren van kindermishandelingmaandag 17 juni 2013 16:14

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) definieert verschillende vormen van kindermishandeling. Denk hierbij aan lichamelijke, psychische of emotionele mishandeling of verwaarlozing en seksueel misbruik.

Er zijn veel signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Vaak denken we in eerste instantie aan uiterlijke kenmerken zoals kinderen die verwondingen hebben, regelmatig smerige kleding dragen, op straat zwerven of seksueel uitdagend gedrag vertonen. Andere voorbeelden van ongewoon gedrag dat kan duiden op kindermishandeling zijn: Een kind dat zich vaak terugtrekt, of zelfs schuw en angstig is. Het niet graag naar huis willen om onduidelijke redenen. Agressief zijn zonder dat er een duidelijke oorzaak is. Bang zijn voor vader of moeder, of ouders die vaak of buitenproportioneel schelden tegen hun kinderen. Het is belangrijk te beseffen dat deze signalen een indicatie kunnen zijn voor kindermishandeling. Een uitgebreide signalenlijst kindermishandeling kunt u onderaan dit artikel downloaden.

Wat moet je doen?

Stel nu dat er duidelijke signalen van kindermishandeling zijn, wat moet je dan doen? Verzamel informatie of feiten die het vermoeden onderbouwen. Neem je bijvoorbeeld bewust voor om de situatie van het kind te observeren en wellicht komen er nog meer signalen naar boven die het vermoeden bevestigen. Toets de signalen bij betrouwbare mensen in de omgeving van het kind.
Neem vooral de vrijmoedigheid om contact met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te leggen. Het AMK is niet alleen een meldpunt, maar ook een adviespunt! Ze kunnen specifiek advies geven over de situatie van het kind. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet informeren van de ouders van het kind. Dit kan in veel gevallen positief uitwerken, maar in enkele gevallen is het juist onverstandig om direct naar de ouders te stappen. Het AMK kan uit ervaring gedegen advies geven. Zijn er ernstige vermoedens van mishandeling dan zal de medewerker van het AMK adviseren om een melding te maken zodat er eventueel een onderzoek ingesteld kan worden. Stimuleer de kinderen om bijvoorbeeld met stichting Chris te bellen, chatten of mailen. Chris-coaches kunnen ze bemoedigen en begeleiden in het ‘openbreken' van de situatie.

Loyaliteitsconflict

Kinderen die mishandeld worden kunnen in een loyaliteitsconflict terecht komen. Aan de ene kant willen ze dat het mishandelen stopt, maar aan de andere kant houden ze van hun ouders en zijn ze bang voor de consequenties (bijvoorbeeld uithuisplaatsing). Het is mogelijk dat het openbreken van een kindermishandelingssituatie als gevolg heeft dat het mishandelen tijdelijk erger wordt. Deze mogelijke gevolgen mogen ons niet weerhouden om actie te ondernemen om de mishandeling te doorbreken. Kindermishandeling moet gestopt worden.

Wat doet het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

In principe kan iedereen bij het AMK terecht. Professionals, ouders, verontruste buren, slachtoffers en onderwijzers kunnen een melding maken. Wanneer men belt naar het AMK krijgt men een professional aan de telefoon. Deze professional luistert naar het verhaal, controleert of het kind of gezin al bekend is en legt uit wat hij of zij gaat ondernemen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Advies
    Tijdens een telefoongesprek schat een AMK-medewerker de ernst van de situatie in en geeft advies. In dringende gevallen kan er contact opgenomen worden met de politie. Na een adviesgesprek onderneemt het AMK zelf geen actie. Er wordt ook geen dossier aangelegd. De medewerker vertelt dit duidelijk, zodat u weet waar u aan toe ben

  2. Melding
    Vindt u een adviesgesprek niet voldoende, dan kunt u een officiële melding doen. Het AMK mag pas stappen ondernemen als ze uw naam en telefoonnummer hebben. Uw naam wordt nooit door het AMK aan het betrokken gezin prijsgegeven. De medewerker die u gesproken heeft, overlegt uw melding altijd met collega's om een betere inschatting van de situatie te maken.

  3. Onderzoek
    Als het AMK inschat dat een gemeld kind waarschijnlijk wordt mishandeld, doet het AMK onderzoek naar de gezinssituatie van het kind. Als er inderdaad sprake is van kindermishandeling, dan zet het AMK hulpverlening in gang.

Meer weten? Kijk eens op:
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Met toestemming overgenomen van www.chris.nl. Stichting Chris biedt pastoraat, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van e-mail (help@chris.nl), de Chris Chat en voorlichtingen

Labels
Jeugdwerk > Jeugdpastoraat > Vraagstukken
Nieuwe website: voor de volgende generaties

« Terug naar Home