Sla links over

Hoofdinhoud

Zorgen voor zendelingen

Zorgen voor zendelingenmaandag 12 september 2011 15:22

De ondersteuning van zendingswerkers gaat niet automatisch goed. De meeste zendelingen zijn tevreden over de praktische ondersteuning, maar het ontbreekt nogal eens aan begrip en geestelijke zorg.

Daarmee is niet gezegd dat uitgezonden werkers het zelf allemaal goed doen. Het zijn mensen met een helder doel voor ogen en dat maakt ze soms wat eigenwijs. Ook kunnen ze zo enorm druk zijn met het werk op het veld dat ze te weinig aandacht geven aan de communicatie met de gemeente en achterban. En daarbij verandert een persoon tijdens zijn of haar periode in het buitenland. Een langere tijd buiten Nederland maakt iemand meer ‘Afrikaans’ of ‘Chinees’ en minder Nederlands. Dat kan bijvoorbeeld uitkomen in de manier waarop iemand praat en schrijft. Hij zoekt regelmatig naar Nederlandse woorden en is gewend geraakt aan de minder directe manier van communicatie in het land waar hij werkt.

Met eigen ogen

In een kerk die als herberg wil fungeren, moeten mensen zijn die zich verdiepen in de wereld van een zendeling. Want zonder die kennis is het moeilijk om iemand goed te ondersteunen. Als een zendingsoudste of de voorzitter van de zendingscommissie niet een klein beetje weet wat het betekent om in een andere cultuur te leven en te werken, dan is het moeilijk om echt aansluiting te krijgen. Ook kennis over het land en het project waar iemand werkt, is noodzakelijk. Daarom is het meer dan nodig dat een aantal mensen in de gemeente (ook de leiding) toerustingsdagen bezoeken over het ondersteunen van zendelingen. Het ideaalplaatje is dat een groep mensen uit de kerk de werker en het project bezoekt. Alleen als je met eigen ogen de situatie ziet en het eten proeft, kun je je echt iets voorstellen van wat de uitgezondene meemaakt.

Contact met kerk van de toekomst

Misschien vraagt u zich af of dit echt allemaal nodig als je een zendingsbewuste gemeente wilt zijn? Volgens mij wel. Laten we daarbij niet vergeten dat het plaatje groter is dan de werker. Het gaat uiteindelijk om de uitbreiding van Gods Koninkrijk en het grootmaken van zijn Naam. Het contact met broeders en zusters wereldwijd komt via de uitgezonden zendeling op een eenvoudige manier tot stand. We beseffen nog te weinig hoe belangrijk het contact is met de groeiende kerk van Jezus op het zuidelijke halfrond! Wij in het Westen mogen dan nog steeds economisch de dienst uitmaken, maar in de wereldkerk zijn het christenen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika die de kerk van de toekomst vormen. Zouden we van hen niet heel veel kunnen leren over volharding, gebed, evangelisatie en passie voor de Heer van ons leven?

Antiochië als voorbeeld

De gemeente van Antiochië in Handelingen 13 en 14 is een voorbeeld van een herberggemeente. Paulus en Barnabas worden vanuit die kerk door de Heilige Geest uitgezonden (Hand. 13:4). Na een bepaalde tijd keren ze terug om verslag te doen van ‘wat God door hen tot stand had gebracht’ (Hand. 14:26-28). In die paar verzen valt op dat de werkers verantwoording afleggen van hun werk, dat ze laten zien wat God aan het doen is in de wereld en dat ze een ‘geruime tijd’ met elkaar doorbrengen. Dit zijn elementen die voor zendelingen én de kerk van belang zijn.

Terugkeer is anders

Tot slot nog iets over de definitieve terugkeer van zendingswerkers. Dat is niet zomaar een laatste verlof en het vraagt om een ander type ondersteuning. Voor de betrokkenen is dit vaak een moeilijke fase: ze beginnen maatschappelijk gezien opnieuw en voelen zich vaak als een buitenlander die eruit ziet als een Nederlander. Ook voor de kinderen kan het een lastige periode zijn. Zorg ervoor dat er in de gemeente een aantal mensen zijn die de zendelingen in deze fase (die langer duurt dan een paar weken!) ondersteunt. Een goede afstemming met de betrokken zendingsorganisatie (wie zorgt waarvoor?) is hierbij van groot belang.

Vijf tips voor de verlofperiode

  1. Geef de zendingswerker voldoende ruimte om zijn ervaringen met de gemeente te delen.
  2. Zorg ervoor dat de zendeling (vrijblijvend) wordt uitgenodigd voor gemeente-activiteiten. Ga er niet vanuit dat hij of zij nog precies weet wat er allemaal gebeurt.
  3. Tijdens elk verlof moet de uitgezondene een diepgaand gesprek over werk en eigen functioneren hebben gehad (debriefing). Als de zendingsorganisatie dit niet doet, dan is de kerk hiervoor verantwoordelijk.
  4. Ga ook eens samen wat doen! Denk bijvoorbeeld aan: tropenmuseum, exotisch eten of Burgers’ Zoo.
  5. Vergeet de kinderen niet. Verlof is een goede gelegenheid om opnieuw kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Laat hen ervaren wat Nederlandse kinderen van hun leeftijd doen.

Vijf tips bij terugkeer in Nederland

  1. Zorg ervoor dat de zendingswerker nog een verlofperiode in Nederland heeft om weer wat in te burgeren. Het is meestal niet verstandig om meteen met een nieuwe taak te beginnen.
  2. Bij terugkeer in Nederland komt er heel veel op iemand af. Er is heel veel papierwerk te doen (belastingen, verzekeringen, etc.). Zijn er mensen in de gemeente die daarbij kunnen adviseren?
  3. Zou de oud-zendeling tijdelijk een taak (op basis van ondersteuning of salaris) kunnen krijgen binnen de kerk? Dit kan helpen bij het inburgeren in Nederland.
  4. Ga als thuisfront- of zendingscommissie nog een poosje door met het begeleiden van de zendeling.
  5. Voor veel mensen is het contact met al eerder teruggekeerden belangrijk. Attendeer ze op mogelijkheden (zie: www.membercare.nl).

De zendeling voert de missie van de gemeente uit als het gaat om de grensoverschrijdende zendingstaak. De kerk heeft daarnaast de missie om de werker te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is dat we gaan zien wat God door ons tot stand wil brengen, opdat zijn Naam verheerlijkt wordt – wereldwijd.

Jaap Haasnoot

Overgenomen uit IDEA 1-2009, magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk voor een abonnement op www.missienederland.nl/ideaz

Kernwoorden: Zending, Zendeling, zendingsverkeer, missie, membercare

Labels
Kerk naar buiten > Zending > Zending & gemeente

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september