Sla links over

Hoofdinhoud

De kracht van de huddel

De-kracht-van-de-huddelwoensdag 06 februari 2013 11:08

Christenen in Gouda experimenteren met de huddel. Een model aangereikt door Nederland Zoekt om missionair discipelschap te bevorderen.

Coaching

Een huddel is een groep van maximaal tien mensen die in een open, persoonlijke en coachingsachtige sfeer samen op zoek gaan naar wat God in hun leven aan het doen is. De deelnemers staan ervoor open om hierin gediscipeld te worden, dat wil zeggen dat ze de geleerde principes in praktijk willen brengen. Karakteristiek voor een huddel is dat deze niet zozeer gericht is op kennisvermeerdering, maar op het praktisch handen en voeten geven van het volgeling zijn van Jezus in het dagelijks leven. Twee kernvragen die voortdurend terugkomen, zijn:

  1. Wat zegt God op dit moment tegen je?
  2. Hoe ga je hierop antwoorden?

We maken hierbij gebruik gemaakt van eenvoudige, praktische modellen ontwikkeld door 3Dm (www.weare3dm.com) en de St. Thomas Church uit Sheffield, Engeland. Zij hebben al meer dan twintig jaar ervaring met huddels en missionaire groepen.

Diepere relaties

In Gouda heeft de huddel ons geholpen om echt ons leven met elkaar te delen. Gesprekken gaan al snel diep en worden heel persoonlijk. Het is opmerkelijk hoe kwetsbaar en open mensen durven te zijn en hoe snel je bij het hart uitkomt.

De deelnemers in onze eigen huddels zijn enthousiast en geven aan enorm gegroeid te zijn in hun relatie met God en beter in staat te zijn het volgen van Jezus praktisch te maken en daar elke dag bewust mee bezig te zijn. Bijna alle deelnemers zijn bezig met het aangaan van meer en diepere relaties met niet-christenen. Ook wijzelf nemen deel aan een huddel, geleid door mensen uit Engeland. En onze eigen ervaringen sluiten hier helemaal op aan. Er gaat enorm veel kracht van uit als je ziet wat God in je leven aan het doen is. Door hier te beginnen is missionair discipelschap een natuurlijk gevolg!

Door Jos & Christine Kisteman
Mede-initiatiefnemers van Gouda Zoekt… (www.goudazoekt.net)

Gouda is niet de enige plek waar op dit moment geëxperimenteerd wordt met de huddel. Tijdens de ‘learning community’ van Nederland Zoekt… (www.nederlandzoekt.nl) hebben zo’n twaalf gemeenten en initiatieven uit Nederland hiermee kennisgemaakt. Ook daar zijn de eerste ervaringen veelbelovend en zeer positief.

IDEAZ

Dit artikel werd geschreven voor IDEA 4 van 2012. IDEA is opgevolgd door IDEAZ, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Methoden
Nieuwe website: de kerk bewegen
Nieuwe website: voor de samenleving

« Terug naar Home