Sla links over

Hoofdinhoud

De zachte kant van leiderschap

dinsdag 11 december 2012 09:29

Oog voor organisatie en resultaat zijn goede vruchten van de aandacht voor gemeenteopbouw. Maar het kan ook doorschieten. Leiders worden managers en ontmoetingen zijn niet meer dan functionele afspraken.

Dienend leiderschap heeft een zachte kant. In Matteüs 23:37 laat Jezus zien dat het begint bij diepe bewogenheid over mensen. Hij huilt en geeft blijk van moederlijke gevoelens als Hij zijn relatie met zijn volk vergelijkt met de relatie van een kip en haar kuikens. In 1 Tessalonicenzen 2: 7-8 schrijft Paulus over zijn werk in Tessalonica: “Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden.”

De mens als persoon

Bijbels leidinggeven gaat gepaard met zorg en fijngevoeligheid. Het creëert een cultuur van veiligheid en geborgenheid, waarin mensen zich bevestigd weten in hun waarde voor God en elkaar. Hierbij gaat het niet alleen om de mens in zijn functioneren, maar ook voor de mens als persoon. Vragen wij gemeenteleden wel eens te stoppen met hun gemeenteactiviteiten omdat we ons zorgen over hen maken, of staat de voortgang van het werk voorop? Jezus laat de discipelen na gedane arbeid een tijdje uitrusten en Paulus geeft Timoteüs de aanwijzing om wat wijn te drinken met het oog op zijn zwakke maag en andere kwalen. Persoonlijke zorg voor onze mensen is goed voor hen. En tegelijk weten we dat dit ook voor het gemeentewerk op de lange termijn het beste is. Dat is de kracht van zachtheid.

Vragen

Met het oog op de mensen aan wie u leiding geeft:

  • Hebben ze u wel eens zien huilen? Hoe kunt u uw gevoelens met hen delen?
  • Komen ze bij u thuis en deelt u uw leven met hen? Welke kant zou nieuw voor hen zijn?
  • Ervaren zij uw persoonlijke zorg voor hen? Wat kunt u concreet voor hen doen?


Jaap Ketelaar
Predikant in Wageningen
Trainer en coach in leiderschapsontwikkeling van xpand

Verder lezen:
Donders, Paul, Jaap Ketelaar, Gezond leiderschap in de Kerk – Voed en koester je kerkgemeenschap, Hoornaar: Gideon, oktober 2010

Overgenomen uit IDEA 3-12, magazine van de Evangelische Alliantie over missionaire gemeenteopbouw. Neem nu een gratis abonnement, kijk voor meer informatie op www.ea.nl/idea

Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Visie en Beleid

« Terug naar Home