Sla links over

Hoofdinhoud

Onderzoek: Hoe komen jongeren tot geloof

shutterstock 66312352donderdag 15 november 2012 12:19

Steeds minder jongeren bezoeken een kerk. Hoe komen niet-christelijke jongeren anno 2012 dan tot geloof? En wat kunnen we doen om ze te bereiken?

De werkgroep Jeugd van de Evangelische Alliantie (nu MissieNederland) gaf Cornee Bruin en Michel Koekkoek, studenten Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE, opdracht te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de bekering van jongeren. Ze hielden zeventien diepte-interviews met niet-christelijke jongeren die tot geloof zijn gekomen. Henk Bakker (theologie), Rob Hondsmerk (psychologie), Miranda Klaver (antropologie) en Hijme Stoffels (sociologie) hielpen mee de gegevens te analyseren en zochten naar verbanden.

Vijf kernwoorden vatten de gevonden factoren samen. Ze gelden niet voor één specifieke kerk of organisatie, maar zijn zo algemeen mogelijk geformuleerd. Aan u de taak om te kijken hoe ze zijn toe te passen in uw eigen context.

1. Relaties

Voor alle geïnterviewde jongeren geldt dat relaties met christenen een belangrijke rol hebben gespeeld. Piet zegt bijvoorbeeld over de rol van zijn vriendin: “Zij is de aanstichter geweest. Als ik geen verkering had gehad met Liesbeth (…) dan was ik niet op dat moment tot geloof gekomen.” Het is daarom goed dat kerkelijke jongeren niet in het christelijke wereldje blijven, maar ook contact maken met niet-christenen. Stimuleer het aangaan van relaties met niet-gelovige leeftijdgenoten. Leer jongeren hoe ze het evangelie kunnen doorgeven en ondersteun hen daarbij.

2. Positieve uitstraling

In 15 interviews (88%) komt naar voren dat christenen een positieve uitstraling hebben. Deze uitstraling uit zich bijvoorbeeld in zuiverheid, openheid en liefde. Jongeren zijn vaak onder de indruk van deze houding. Robert beschreef de houding van christenen in zijn afkickkliniek als volgt: “Dat was die liefde waar ik altijd al naar op zoek was, die onvoorwaardelijke liefde (…) dat was magisch.” Wat je uitstraalt zegt iets over je geloof. Echter, niet iedereen handelt volgens zijn geloof, of is zich bewust van wat hij uitstraalt. Het is daarom goed om gemeenteleden te laten reflecteren op hun houding. Een open, accepterende en liefdevolle houding naar niet-christenen, ook in de gemeente, is belangrijk.

3. Religieuze ervaringen

Twaalf jongeren (71%) vertellen dat een christelijk religieuze ervaring een belangrijke rol heeft gespeeld. Dit betekent dat ze een gebeurtenis meemaken waarvoor ze een bovennatuurlijke verklaring geven. Hij of zij is vaak ineens emotioneel geraakt of heeft een moment waarop God zijn of haar gebed lijkt te verhoren. Tessa vertelt over het moment dat ze ruzie had met een vriendin en naar buiten ging om te bidden: “Toen gingen we bidden en werd het ineens windstil en de regen stopte ook. Dat was mijn eerste ervaring met God.(…) En sindsdien geloof ik ook echt. (...) Toen we klaar waren met bidden begon het weer met regenen en waaien.” De interviews laten zien dat God op verschillende manieren in levens van jongeren aanwezig is. Het is goed om ons hiervan bewust te zijn en de ervaringen die jongeren met God hebben niet af te wijzen. Niet iedereen realiseert zich dat een ervaring van God komt. Christenen mogen dan de weg wijzen.

4. Kindervaringen

Een groot aantal jongeren (71%) kwam in zijn of haar kinder- en/of pubertijd in aanraking met het christelijk geloof. Bijvoorbeeld doordat ze als kind af en toe naar de kerk gingen, via een christelijke basisschool of door een gelovige opa of oma. Het gevolg is dat het leven van jongeren al een bepaald christelijk fundament heeft. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de invloed die we op kinderen uitoefenen. Die is vaak groter dan we denken. Daarom is het ook goed om als kerk kinderactiviteiten te organiseren. Bespreek met mensen in uw kerk wat uw gemeente kan doen. Zo bouw je aan een fundament, waar je mogelijk op latere leeftijd op voort kan bouwen.

5. Gebed

In 11 interviews (65%) komt naar voren dat jongeren zelf gaan bidden, voor zich laten bidden of bidden met anderen. In veel gevallen is er gebedsverhoring of contact met God en dat speelt een belangrijke rol in hun bekering. Jan had ineens het verlangen om te bidden en na het gebed kreeg hij een afkeer van zijn oude levensstijl. Het is goed om ons bewust te zijn van de kracht die van het gebed uit gaat. Daarnaast is het goed om met en voor jongeren te bidden, juist omdat gebed voor hen zo belangrijk is. Het is belangrijk om open te staan voor gebed, initiatief te nemen en uitnodigend te zijn.

Tips:

  1. Stimuleer jongeren om relaties aan te gaan met niet-christelijke leeftijdsgenoten.
  2. Wees je ervan bewust dat je daden laten zien wat je gelooft. Heb een liefdevolle houding naar niet-christelijke jongeren.
  3. Wijs religieuze ervaringen niet af, maar verwijs naar God.
  4. Onderken de waarde van ervaringen in de kindertijd. Organiseer kinderactiviteiten.
  5. Wees je bewust van de kracht van gebed. Bid met en voor jongeren.

Cornee Bruin en Michel Koekkoek

Overgenomen uit IDEA 4-2012 (nu IDEAZ), magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk voor een abonnement op www.missienederland.nl/ideaz

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Conclusies en aanbevelingen Youth conversion192.2 kBapplication/pdfdownload
Labels
Jeugdwerk > Jeugdbeleid > Trends
Kerk naar buiten > Evangelisatie > Doelgroepen

« Terug naar Home