Sla links over

Hoofdinhoud

Leidinggeven aan een veranderingsproces

dinsdag 09 augustus 2011 15:31

Als we onze visie en strategie bepaald hebben, komt de vraag op: ‘En nu, hoe geven we leiding aan de daadwerkelijke uitvoering van de verandering?’

In zijn boek ‘Managen van transities – over de menselijke kant van organisatieveranderingen’ beschrijft William Bridges hoe deze fase in drie stappen succesvol kan verlopen. Opmerkelijk is dat hij de verandering vergelijkt met onder andere de uittocht uit Egypte, de doortocht door woestijn en de intocht van het volk van God in het Beloofde Land onder leiding van Mozes.

In het kort hier de drie stappen, met als doel, zoveel mogelijk gemeenteleden te winnen voor de overtocht, en zoveel mogelijk gemeenteleden een eigen plek aan te bieden indenieuwe structuur.

1. Sterven van de oude structuur

 • Praat altijd met respect over de geschiedenis. De mensen die je wilt meenemen hebben deze gebouwd.
 • Wees eerlijk in het samen vaststellen: wie moet wat loslaten en wie gaat wat verliezen?
 • Verwacht een rouwproces en geef daar tijd voor.
 • Sluit de oude fase op een vast moment duidelijk af, in een viering met perspectief

2. De neutrale zone

 • Het oude functioneert niet meer, het nieuwe functioneert nog niet. Dus: onzekerheid. Communiceer en laat iedereen zijn vragen stellen. Wees als leiders een anker en rustpunt in tijden van storm.
 • Gebruik deze tijd om open te staan voor vernieuwing en groei in de relatie met God en elkaar.
 • Mensen willen hier zo snel mogelijk doorheen, maar de realiteit is: een verandering kost tijd.

3. De geboorte

 • Blijf niet in de boot van de neutrale zone zitten. Toen het volk na de woestijn bij het beloofde land aankwam, durfden ze er niet in. Gevolg: veertig jaar in de neutrale zone tot een bange generatie uitgestorven was en een nieuwe generatie onder leiding van de moedige Jozua en Kaleb het beloofde land innam.
 • Blijf de visie schetsen. Martin Luther King is een geweldig voorbeeld in zijn ‘I have a dream’-rede. Dan zijn mensen bereid offers te brengen om de droom te verwezenlijken. Het leiderschap van de gemeente heeft hierin een inspirerende rol.
 • Geef de verschillende groepen in je gemeente allemaal de kans om hun eigen plek in te nemen in de nieuwe situatie. Zoals de twaalf stammen hun eigen gebied kregen, maar eerst elkaar hielpen.
 • Vier bij iedere gehaalde doelstelling uitbundig feest om met dankbaarheid God de eer te geven voor Zijn leiding en ondersteuning.

Literatuur:

 • Bridges, William, Managen van transities – over de menselijke kant van organisatieveranderingen, Thema – Zaltbommel 2005
 • Kotter, John P., Leiderschap bij verandering, Academic Service 2007 (12e oplage)

Jaap Ketelaar
Coördinator Gemeenteopbouw en Evangelisatie van de Evangelische Alliantie
Trainer en coach in leiderschapsontwikkeling van xpand

Overgenomen uit IDEA 4-2010 (nu IDEAZ), magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk op www.missienederland.nl/ideaz voor een abonnement. 

Kernwoorden: verandering, veranderingsproces, kerkgroei

Labels
Gemeenteopbouw > Vernieuwing/verandering > Uitvoering

« Terug naar Home