Sla links over

Hoofdinhoud

Doelstellingen huiskring

huiskringen tnmaandag 18 juni 2012 14:19

De Stichting Evangelisch Werkverband binnen de PKN formuleerde negen doelstellingen [motieven] voor het vormen van [huis]kringen.

.
.
.

1. Saamhorigheid

De huiskring biedt een groep waar je bij hoort. Juist in onze individualistische tijd, waarin de sociale samenhang steeds vermindert, hebben wij behoefte aan contact en vertrouwelijkheid, vriendschap en saamhorigheid, warmte en geborgenheid, gezelligheid en persoonlijke aandacht. De huiskring wil zo’n groep van zusters en broeders zijn die je graag ontmoet, spreekt en met wie je graag samen iets doet.

2. Aanvaarding

De huiskring biedt een plek waar je weet dat je aanvaard wordt en dus jezelf mag zijn. Je kunt er naast je vreugde ook je vragen en twijfels, zorgen en noden kwijt. Zo’n plek hebben we nodig, waar we ons zó veilig voelen, dat we ook voor de dag durven komen met ons verdriet en onze problemen, onze teleurstellingen en angst, fouten en tekortkomingen. En waar we vrijmoedig om concrete, daadwerkelijke hulp durven vragen als we in nood zitten.

3. Groei

De huiskring biedt de mogelijkheid om geestelijk te groeien. Het christenleven hoeft niet saai en eentonig te zijn. Integendeel, het kan juist heel spannend, verrassend, uitdagend, sprankelend en aantrekkelijk zijn. Tenminste, als jouw christen-zijn een veranderingsproces is. Dat wil zeggen dat je steeds nieuwe ervaringen opdoet, nieuwe dingen leert, nieuwe dimensies van het geloofsleven leert kennen, nieuwe terreinen ontdekt waar je jouw geloofsleven in praktijk kunt brengen, nieuwe manieren vindt waarop je door God gebruikt kunt worden. De huiskring draagt ertoe bij dat jouw geloof steeds versterkt en jouw leven meer en meer aan Gods bedoelingen gaat beantwoorden. De huiskring is de plaats die groei beoogt in alle drie facetten van het christen-zijn: de toewijding aan Jezus Christus, de toewijding aan Zijn gemeente en de toewijding aan het werk van Christus in deze wereld.

4. Wederkerigheid

De huiskring biedt een plaats waar je niet alleen iets ontvangt, maar ook iets geeft, namelijk pastorale en diaconale aandacht en zorg. Je hebt niet alleen de ander nodig, maar – wat minstens zo belangrijk is! – je bent zelf ook nodig voor de ander. Jouw bijdrage is belangrijk.
Deze wederkerigheid is een essentieel kenmerk van de christelijke gemeente, het lichaam van Christus, waar geen van de leden zeggen kan: Ik heb jou niet nodig (1 Korintiërs 12).

5. Geestelijke gaven

De huiskring biedt gelegenheid om onderricht te krijgen over het begrip charismata, de geestelijke gaven die de Bijbel noemt en die ook nu, in onze tijd, nodig zijn voor de opbouw van de gemeente. Er kan hulp geboden worden om de eigen gaven te ontdekken en ermee te experimenteren, ze te beoefenen en ze verder te ontwikkelen. De huiskring is bij uitstek de plaats waar gaven van persoonlijke zielzorg, herderschap, onderricht, leiding geven, helpen, dienen, genezing, gebed, gastvrijheid of evangelisatie aan de dag kunnen komen en ingezet kunnen worden.

6. Getuigenis en dienst

De kring biedt een plek waar je samen met anderen kunt denken en bidden over de vraag: Hoe breng ik mijn onkerkelijke vrienden en bekenden, collega’s of buren met Christus en zijn gemeente in contact? Voor wie van hen heb ik een speciale gebedslast? Wat zijn hun problemen, hun vragen, hun behoeften en hoe kan ik daarin voorzien? Is onze huiskring voor deze persoon geschikt? Of juist niet? Is een Alpha-cursus een mogelijkheid? Of een evangelisatiedienst? Welke evangelisatieactiviteit zouden we kunnen organiseren, zelf als huiskring of eventueel samen met één of meer andere huiskringen? Ook is de huiskring een plek waar je met elkaar mogelijkheden zoekt om je in te zetten voor diaconale projecten: problemen in de eigen straat of woonbuurt, dorp of stad of waar ter wereld zich de nood ook maar voordoet.

7. Je kunt een groep uitkiezen die in je behoefte voorziet

De programma’s, dag en tijd, frequentie van bijeenkomen, gespreksonderwerpen en de samenstelling van de groep zijn verschillend. Hoe gevarieerder de accenten van de verschillende groepen zijn, des te groter is de kans dat ieder gemeentelid een groep vindt waar hij zich thuis voelt, een groep die in zijn of haar behoefte voorziet.

8. Je leert het getuigenis van Jezus te verwoorden

Er is dringend behoefte aan toerusting tot het evangeliserend gesprek. In de huiskring wordt op een ongekunstelde wijze gesproken over Jezus, over wie Hij is en over wat Hij gedaan heeft. Over het geloof in Hem en wat dat voor je persoonlijk betekent. Over de consequenties ervan en over de vraag hoe je dat geloof uitdraagt. Wie in de vertrouwde kring van zusters en broeders aan zulke gesprekken deelgenomen heeft, zal gemakkelijker het gesprek over deze onderwerpen aandurven met andersdenkenden en andersgelovigen.

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Kleine groepen

« Terug naar Home