Sla links over

Hoofdinhoud

Zo voorkom je conflicten - een verklaring

angry cat.jpgdonderdag 25 februari 2016 16:48

Conflicten ontstaan in veel gevallen niet plotseling maar kennen een langere tijd van opstapeling van irritatie en misverstanden et cetera. Om te voorkomen dat negatieve emoties tot een escalatie leiden, kan de volgende verklaring helpen.

.

1. Als ons iets dwarszit of er ontstaan negatieve gevoelens dan nemen wij het initiatief om dit bespreekbaar te maken met als doel de relatie te herstellen en/of te verbeteren.

2. We praten met elkaar en niet over elkaar. Als er een misverstand of onenigheid is, praten we met degene om wie het gaat. We vermijden kritiek achter elkaars rug om.

3. Als we iets uit te praten hebben, benaderen we de ander vriendelijk, met nederigheid en geduld. Het gaat om het probleem dat tussen ons is, de persoon is niet het probleem dat opgelost moet worden.

4. We luisteren zorgvuldig naar elkaar. We willen begrijpen en begrepen worden en daarom nemen we tijd voor het gesprek, vatten samen wat de ander zegt voordat we reageren.

5. We gedragen ons waardig; stellen ons oordeel uit tot de zaak helder is, beheersen onze emoties en zoeken naar een gezamenlijke oplossing van het conflict.

6. We zoeken een constructieve manier om onze onenigheid op te lossen:

  • Luisteren waar de ander behoefte aan heeft
  • Onderzoeken of onze belangen beide (geheel of gedeeltelijk) vervuld kunnen worden
  • Samenwerken aan een oplossing die beide voldoening geeft
  • We bemoedigen elkaar als er een gezamenlijke stap vooruit is gezet

Karin Somhorst
The Lighthouse Training & Advies en betrokken bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden het Netwerk Vredestichters
Als Professioneel Persoonlijk Deelnemer van MissieNederland deelt zij graag haar expertise.

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Communicatie

« Terug naar Home