Sla links over

Hoofdinhoud

In 5 stappen naar een veiliger kerk

kinderen.jpgdonderdag 26 november 2015 15:05

In Nederland is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nog geen verplichting voor het kerkelijke kinderwerk. Toch is het belangrijk om eens te praten over de veiligheid van de kinderen in jouw kerk.

.

1. Maak ongewenst gedrag bespreekbaar

Door in de kerk te praten over ongewenst seksueel gedrag zorg je al dat het veiliger wordt. Zet het onderwerp minstens één keer per jaar op de agenda van de kerkenraad. Of vertel tijdens een ledenvergadering wat jullie kerk doet op dit gebied. Door steeds opnieuw aandacht te geven aan het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag, verklein je de kans dat het gebeurt.

2. Wees kritisch in het werven van vrijwilligers

In het wilde weg mensen uitnodigen voor het kinderwerk is misschien geen goed idee. Plegers maken bewust misbruik van het vertrouwen bij vrijwilligersorganisaties. Wees dus zorgvuldig en kies er bijvoorbeeld voor om iemand een gedragscode te laten ondertekenen of bij een vacature een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen.

3. Breng risico’s in kaart

Het is heel belangrijk om te weten waar kinderen risico's lopen in jouw kerk. Zijn ze soms alleen met een vrijwilliger? En waar is dat dan? Bij stichting In veilige handen kun je een workshop risicofactoren volgen. Zet omgangsregels op papier en maak ze bekend. Vergeet regels omtrent social media en beeldmateriaal niet!

4. Maak een meldprotocol en stel een vertrouwenspersoon aan

Met een meldprotocol zet je precies op een rij wat er moet gebeuren als het een keer mis gaat. Kijk op www.inveiligehanden.nl voor een voorbeeld. Door dit vooraf te doen voorkom je misverstanden en verwarring. Met een vertrouwenscontactpersoon maak je duidelijk dat je veiligheid in jouw organisatie serieus neemt.

5. Word lid van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk

Plegers van seksuele misdrijven proberen vaak van de ene naar de andere organisatie te 'hoppen'. Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk heeft een registratielijst waarin zulke plegers staan.

Bron: In veilige handen

MissieNederland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor aanbieders van christelijke kinderkampen. Meer informatie: Dorina Nauta

Labels
Jeugdwerk > Jeugdbeleid > Beleid maken

« Terug naar Home