Sla links over

Hoofdinhoud

5 tips om je gemeenteleden te ondersteunen in hun werk

werk2.jpgdonderdag 29 oktober 2015 16:44

Een flink deel van de week brengen de meeste mensen op hun werk door. Hebben we daar als kerk aandacht voor? IDEAZ geeft vijf tips om je gemeenteleden in hun baan te ondersteunen.


.

Bid

Geef het gebed voor mensen met een baan een vaste plek in de eredienst. Waarom bidden we wel voor een zendingswerker en niet voor iemand die een groot deel van de week op zijn werk in contact staat met niet-christenen?

Filmpje

Vraag kringleden met hun smartphone een filmpje van twee of drie minuten te maken van hun werksituatie. Laat de filmpjes een voor een zien, bespreek uitdagingen en bid voor elkaar.

Bezoek

Ga eens op werkbezoek bij een gemeentelid met een zware, uitdagende baan. Luister naar de behoeften van werkenden. Over welk onderwerp zouden zij wel een keer een preek willen horen?

Training

Rust christenen op zondag toe voor de taak die ze de rest van de week hebben. Gooi daar gerust een prekenserie tegenaan. Nodig kringen uit om een boek te behandelen over christen-zijn op je werk. Bijvoorbeeld Yes!, ’t is weer maandag van Mark Greene. Of het nieuwe Business as Mission van Gea Gort.

Netwerken

Moedig gemeenteleden aan op zoek te gaan naar gebedsgroepen of christennetwerken in hun bedrijfstak. Niet om dan weer je eigen soort op te zoeken, wel om steun en bemoediging bij elkaar te vinden.

IDEAZ is het praktijkblad van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw


Work as worship
Op 7 november is er een themadag over christen-zijn op je werk en zondag 8 november is de jaarlijkse themazondag over christen-zijn op je werk. Maak er werk van!

Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

« Terug naar Home