Sla links over

Hoofdinhoud

Mijn kerk en de vluchtelingen – 4 vragen en antwoorden

Ik-was-een-vreemdeling (2).jpgdonderdag 10 september 2015 10:34

De nood van vluchtelingen in de wereld en nu ook in Europa blijft groot. Veel kerken willen wat doen maar lopen tegen vragen aan. MissieNederland beantwoordt er vier.1. Wat kan ik doen als een deel van mijn gemeente vluchtelingen liever ziet gaan dan komen?

In Nederland is het politieke debat over immigratie sterk gepolariseerd. Waarschijnlijk kun je in je eigen gemeente ook twee groepen onderscheiden: mensen die sterk bewogen zijn met de nood van vluchtelingen en mensen die de vluchtelingenstroom als een gevaar beschouwen voor onze democratie en de grenzen het liefst op slot gooien.
Heb die laatste groep lief, maar onthoud je omwille van de lieve vrede niet van het oproepen tot vriendelijkheid en gastvrijheid ten opzichte van vluchtelingen en tot het overgaan tot actie. Voorkom heftige politieke discussies en gebruik je tijd om je in te zetten voor het goede. Goede voorbeelden spreken vaak meer aan dan woorden. Wie weet haken tegenstanders uiteindelijk bij je aan.

Leg je gemeente herhaaldelijk uit dat God ons vraagt om zorgzaam te zijn voor vreemdelingen. 

2. Moeten we het probleem niet bij de wortels aanpakken?

Zeker, hulp en politieke beïnvloeding in landen als Syrië is heel belangrijk. Op dit moment is de situatie daar echter zo complex dat het de vraag is of er al begonnen kan worden aan het werken aan herstel. Ondertussen trekken mensen die de mogelijkheid hebben naar veiliger oorden. We mogen onze ogen niet sluiten voor hun nood. Tegelijkertijd kunnen we er, bijvoorbeeld via Prisma, wel bij de overheid op aandringen meer tijd, geld en aandacht te besteden aan hulp in de regio. Organisaties die ter plekke actief zijn kun je bovendien financieel steunen, bijvoorbeeld Tear, ZOA, Dorcas, Medair, Open Doors

3. Onze gemeente wil kerken ondersteunen die aan de buitengrenzen van Europa hulp bieden. Waar kunnen we terecht?

Op dit moment zijn allerlei kerkgenootschappen en organisaties druk bezig hun hulp aan de Europese buitengrenzen vorm te geven. De hulp van uw kerk – bijvoorbeeld de collecteopbrengst – kunnen ze goed gebruiken. Voorbeelden zijn:

4. Sommige gemeenteleden zijn bang dat we met de vluchtelingen ook IS-strijders binnenhalen. Hoe kan ik daarop reageren?

Deze vraag komt voort uit angst. Angst voor de islam en angst dat de gruwelijke beelden van televisie binnenkort ook in onze straat te zien zijn. Als christenen hoeven we ons niet te laten leiden door angst. Angst is een slechte raadgever en kan ons verlammen. Herhaaldelijk roept de Bijbel ons op om niet bang te zijn (Psalm 118:6, Psalm 23:4, Spreuken 29:25, Matteüs 10: 29-31, Hebreeën 13:6). Onze God is Emmanuël. Hij is erbij!

Ja, er is een kans dat er ook IS-strijders binnenkomen met de vluchtelingen (ook veel christenen trouwens). Maar Jezus roept ons op om onze vijand lief te hebben (Matteüs 5:43), radicaal en onvoorwaardelijk, zoals en omdat God ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4), niet om ons eigen hachje veilig te stellen. Liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit (1 Johannes 4:18).

Er is op dit moment veel emotie rondom de berichtgeving over de vluchtelingenstroom. Het is belangrijk om nuchter te blijven en naar de feiten te kijken. Ons land heeft eerder met grote vluchtenstromen te maken gehad en kon daar toen mee omgaan.

Lees ook het artikel Vijf manieren om als kerk om te gaan met de vluchtelingenproblematiek

MissieNederland
www.missienederland.nl

Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Visie & beleid

« Terug naar Home