Sla links over

Hoofdinhoud

Tips voor een zorgzame kerk

zorgzame kerk2.jpgdonderdag 30 juli 2015 14:22

Hoe kun je als kerk reageren op alle veranderingen in de gezondheidszorg? Wat kun je wel en waar moet je je misschien niet aan wagen? Een aantal tips.

Leer te geven

In elke kerk zijn ouderen en zieken. Vaak rust de taak van het omzien naar deze mensen bij een kleine groep, terwijl de hele gemeente daar een verantwoordelijkheid in heeft. Adopteer als wijk een verzorgingstehuis of als kring een individuele oudere of zieke, ook als deze niet naar jouw kerk gaat. Leer omzien naar elkaar.

Maak een sociale kaart

Inventariseer binnen je eigen kerk welke disciplines er zijn als het gaat om hulpverlening. Ga eens met elkaar om tafel en vraag naar verwachtingen en mogelijkheden. Vaak levert dit mooie verrassingen op. Professionals binnen de gemeente kunnen helpen om als kerk kwalitatief goede en verantwoorde diensten aan te bieden. Maak teams die op bepaalde gebieden ingezet kunnen worden op basis van gaven, passie, kennis en vaardigheden.
Bij het maken van een inventarisatie van de seculiere hulpverlening is het goed om duidelijk te weten wat je mensen adviseert; seculiere praktijken bieden therapieën die niet altijd in het verlengde van Gods woord liggen. Let wel: het blijft altijd een keuze van de persoon zelf.

Doe waar je goed in bent

Kijk waar de unieke kwaliteiten en mogelijkheden binnen je kerk liggen en zet die in. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden of dingen te doen waar je geen kennis van hebt of waar juist een andere kerkelijke gemeente binnen je woonplaats al langer mee bekend is.

Zoek verbinding met andere kerken en organisaties

Onder het motto "samen zijn we kerk en staan we sterk" is het goed om met andere kerken en organisaties, en ook de lokale gemeente, op te trekken en elkaar te versterken. Hierdoor ontstaat een effectief netwerk binnen een dorp of stad.

De kerk is geen hulpverlener

Het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid zijn vaak groot en het liefst zou je als kerk overal op in springen. Stel grenzen en houd je daaraan. Bied bijvoorbeeld niet voor onbepaalde tijd begeleiding aan: dat helpt niet en lost niets op. Uiteindelijk zal de betrokkene zijn of haar leven zelf weer op moeten pakken. Een van de grenzen zou bijvoorbeeld kunnen zijn: als er meer dan vijf gesprekken van een uur nodig zijn, geven we een advies richting professionele hulpverlening.

Houd de maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten

De komende tijd gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en hulpverlening: ouderen moeten meer en langer zelfstandig wonen, therapieën worden niet meer automatisch vergoed en ook rouw- en verliesverwerking zal het ziektekostenpakket in de toekomst niet meer ondersteunen. Kerken in Nederland behoren steeds meer tot de zogenaamde ‘voorliggende voorzieningen’; van hen wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheden op zich nemen als het gaat om zorg aan kerkleden, maar zeer zeker ook aan mensen buiten de eigen gemeenschap.

René Swieringa
Pastor Gemeentezorg & Huiskringen Vrije Evangelisatie Zwolle
www.vezwolle.nl

Overgenomen uit IDEAZ, praktijkblad van MissieNederland over geloven en missionair kerk-zijn. Kijk op www.missienederland.nl/ideaz voor een abonnement.

Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Kerk en zorg
Kerk naar buiten > Diaconaat > Visie & beleid

« Terug naar Home