Sla links over

Hoofdinhoud

Hoe stimuleer ik geestelijke groei?

appelboom_38663938.jpgwoensdag 04 juni 2014 14:05

In het stimuleren van geestelijke groei zijn wij voor 100% afhankelijk van God, maar het is tegelijkertijd Zijn opdracht dat wij discipelen maken. In deze unieke samenwerking, groeien christenen op tot volwassen gelovigen.

In dit artikel deel ik vanuit mijn ervaringen met het ‘Onderzoek Geestelijke Groei’ enkele gedachten over de menselijke kant van dit groeiproces van een gelovige. Ik sta stil bij:

  • Goed zicht krijgen op de huidige situatie en het doel van het geestelijk ontwikkelingsproces
  • De betekenis van relaties
  • Het creëren van een groeicultuur
  • De kracht van faciliteren

Feiten of vermoedens

De eerste belangrijke vraag is de vraag naar het ‘nu’. Waar bevindt de gelovige zich op dit moment in het groeiproces? Een andere significante vraag gaat over het doel. Hoe ziet een volwassen gelovige eruit? Het is een valkuil om als geestelijke leiders te denken dat we deze vragen voor anderen kunnen beantwoorden. Het is net zo als bij een TomTom. Er kan geen route worden berekend als of de huidige locatie of de bestemming of beide niet bekend zijn. Het ‘Onderzoek Geestelijke Groei’ staat uitgebreid bij deze vragen stil en de antwoorden hebben mij verrast.

Het onderzoek besteedt ook veel aandacht aan de vraag hoe gelovigen de afgelopen jaren zijn gegroeid. Waardoor hebben zij een groeispurt gemaakt en wat heeft hen juist belemmerd? Het gesprek hierover levert een schat aan informatie op, die weer gebruikt kan worden voor het uitzetten van een nieuwe route.

En alleen al door met elkaar over deze onderwerpen te spreken, vindt er geestelijke groei plaats. De gelovigen die met elkaar in gesprek zijn, leren enorm veel van elkaar. Doordat zij iets vertellen over hun eigen geestelijke ontwikkeling, krijgen zij zelf ook weer inzichten over wat bij henzelf ‘werkt’ en wat niet. Voor hen wordt het ‘nu’, het doel en de route ernaartoe veel helderder.

Tip: Neem geen genoegen met vermoedens, maar vraag de ander naar zijn situatie.

Relaties

Geestelijke groei vindt altijd plaats in de context van relaties. De relatie met de Drie-enig God, maar ook met medegelovigen en ongelovigen. In relaties beïnvloedt je elkaar. Door Hem te leren kennen en omgang met Hem te hebben, ga je meer op Hem lijken. Net zoals een kind op zijn of haar ouders lijkt. Je praat als Hem, je doet als Hem en je hebt lief als Hem. Je verandert door Hem en op jouw beurt kun je anderen weer in contact met Hem brengen.

Dat brengt ons bij de kern van het tweede aspect van relaties. Er blijkt een enorme behoefte te bestaan aan voorbeelden. Gelovigen willen zien, ruiken en proeven hoe het christenleven eruit ziet. In feite is de manier waarop je je leven leeft de belangrijkste boodschap. Stel dat leiders van een gemeente gemeenteleden oproepen om tot een stuk rust en bezinning te komen. Als ze zelf dan voortdurend de indruk wekken dat ze zich uit de naad lopen om alle ballen in de gemeente omhoog te houden, is hun boodschap ongeloofwaardig.

Een andere manier om inhoud te geven aan deze voorbeeldfunctie zijn getuigenissen. Het gaat dan om getuigenissen waaruit blijkt Wie God is en wat Hij doet en gedaan heeft in je leven. Juist in de relatie met de ander draag je over Wie God is en wat Hij voor jou betekent. Daar draag je over hoe je ruzies bijlegt, kinderen opvoedt en goed voor anderen bent. Geestelijke groei heeft dus alles te maken met hoe je in relatie staat tot God en mensen.

Tip: Het stimuleren van geestelijke groei of het maken van discipelen vindt in eerste instantie plaats in relatie met anderen, niet achter de computer.

Groeicultuur

De omstandigheden waarin een appelboom opgroeit, heeft sterke invloed op de hoeveelheid en kwaliteit van de vruchten. Zo zijn de grond, de directe omgeving, de wind en de hoeveelheid licht en water van invloed. Bij de ontwikkeling van het geloofsleven bepalen de omgeving en omstandigheden ook voor een belangrijk deel de hoeveelheid en kwaliteit van de vruchten. Het woord ‘ruimte’ speelt daarbij een belangrijk rol. Als er voldoende ruimte is, kan een gelovige zich goed ontwikkelen. Ruimte betekent in dit geval bijvoorbeeld geen veroordelende houding van anderen, mogelijkheden om te oefenen en uit te proberen en ruimte om door te groeien in een taak met meer verantwoordelijkheid.

Een belangrijk aspect van de groeicultuur is ook dat de gelovige zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen geestelijk leven. Vaak bemoederen we onze gemeenteleden teveel. Dat maakt hen echter afhankelijk van ons als leiders, net zoals een kind heel lang afhankelijk kan blijven van zijn ouders. Het doel is dat gelovigen volwassen christenen worden. Daarin zijn zij wel afhankelijk van God, maar nemen zij zelf verantwoordelijkheid voor hun relatie met God en mensen. Dat laat onverlet dat wij elkaar als gelovigen natuurlijk wel nodig hebben.

Het laatste aspect van de groeicultuur dat ik wil noemen, is leiderschap dat gericht is op de ontwikkeling van de gelovigen. Leiders die voortdurend gericht zijn op het ontwikkelingsproces van alle leden en bezoekers, zorgen voor de juiste omstandigheden voor geestelijke groei. Dan gaan gelovigen vrucht dragen.

Tip: Vaak willen wij beheersen en controleren. Geef ruimte aan anderen om te leren en te oefenen. De groei die dan plaatsvindt, wordt dan inderdaad oncontroleerbaar!

Organiseren versus faciliteren

Veel gemeenten zijn sterk in organiseren. Er worden allerlei mooie plannen bedacht en uitgewerkt. In de loop van de jaren – en vooral door het onderzoek naar geestelijke groei – ben ik ervan overtuigd geraakt dat faciliteren een veel belangrijkere plaats zou moeten krijgen. Als je faciliteert, sluit je beter aan bij waar de ander zich bevindt. Soms heeft iemand een uitdaging nodig, soms een rustperiode, soms een stevige bijbelstudie, soms individuele begeleiding of juist deelname aan een kring of een mogelijkheid om dienstbaar te kunnen zijn. Het is bij faciliteren belangrijk een breed pallet van mogelijkheden aan te bieden. Gemeenteleden kunnen dan zelf of met begeleiding kiezen wat hen verder helpt in het discipel van de Heer Jezus zijn.

Tip: Vraag in de gesprekken die je hebt wat de ander nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten.

Robert Tolsma
Coach bij CC Excellence (Excellence Kerken), info@excellence-kerken.nl of 06-29414219

Labels
Geestelijk leven > Discipelschap > Visie en beleid

« Terug naar Home