Sla links over

Hoofdinhoud

Contrasterende perspectieven

contrasterende perspectievendinsdag 21 februari 2012 13:35

Er zijn twee economische extremen te vinden in onze wereld en ook in de wijze waarop we tegen geld en goed aankijken – armoede en welvaart.

Veel christenen omarmen één van beide extremen als het om geldbesteding gaat. Aan de ene kant geloven sommigen dat je arm moet zijn, omdat je afstand moet doen van wereldse goederen om een hechte relatie met Christus te hebben. De Bijbel zegt echter nergens dat een gelovig persoon in armoede moet leven. Een aantal gelovige mensen in de Bijbel behoorden zelfs tot de rijksten van hun tijd. In het Oude Testament was overvloed de beloning van de Heer voor gehoorzaamheid en de dreiging van armoede één van de gevolgen van ongehoorzaamheid. Aan de andere kant geloven sommigen dat christenen die ‘echt geloof’ hebben, altijd voorspoed hebben. Dit uiterste klopt óók niet.

Zijn doeleinden

De Bijbel leert noch de noodzaak van armoede noch dat voorspoed altijd durend is. Wat de Bijbel wél leert is dat alles God toebehoort en dat Hij ons geld en goed geeft om dit als rentmeester trouw te beheren voor Zijn doeleinden. Zie hieronder de tabel voor het contrast tussen verschillende gezichtspunten.

Een van de mooiste gebeden om een gezonde balans te vinden tussen arm en rijk zijn, is van de profeet Agur uit Spreuken 30 vers 8,9: "Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’ En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken."

Cirkel van genoeg

Ik geloof dat wij best wel om voorspoed mogen bidden. Hierbij is het van groot belang dat wij allereerst voor onze eigen behoeftes een sluitende begroting maken, waarbij wij de vraag ‘Hoeveel is genoeg?’ beantwoorden. Wij noemen dit een ‘cirkel van genoeg’ maken.  Deze bestaat uit drie gedeeltes, namelijk je verplichtingen (vaste lasten), je behoeften (variabele lasten) en je wensen om voor te sparen.

Duurdere levensstijl

Wanneer er dan overvloed komt en de cirkel gesloten is, gaat het geld overvloeien. Overvloed is nooit bedoeld om een steeds duurder wordende levensstijl te kunnen financieren. Wanneer wij onze ‘cirkel van genoeg’ gesloten hebben, zeggen wij als het ware, “Here, als U hierin wilt voorzien, zal ik tevreden zijn en heb ik genoeg.” Wat overblijft kan ik dan of in het Koninkrijk van God of in lange-termijn doelen investeren.

 

Een van de redenen waarom God Israël economische voorspoed wilde geven en groot maken was opdat zij tot een zegen voor de omringende landen en volken kon zijn tot eer en glorie van God. Zo is voorspoed voor ons ook bedoeld – niet om steeds in uitdijende behoeften te voorzien, maar om voor anderen tot zegen te zijn en armoede te bestrijden tot eer en glorie van God!

Door Peter Briscoe
Internationaal directeur Crown Ministries

IDEAZ

Dit artikel werd geschreven voor IDEA 1 van 2012. IDEA is opgevolgd door IDEAZ, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Gerechtigheid & duurzaamheid
Nieuwe website: voor de samenleving

« Terug naar Home