Sla links over

Hoofdinhoud

Het belang van veerkracht

Het belang van veerkrachtdonderdag 16 februari 2012 15:17

Moeilijke situaties in de kerk kunnen er toe leiden dat alle lust ons vergaat om nog een taak op te pakken. Hoe vergroot je je veerkracht?

Midden jaren negentig van de vorige eeuw werd een groot, internationaal onderzoek gestart naar de uitval van missionaire werkers.1 Daaruit bleek dat van de zendelingen die langer dan drie jaar, crosscultureel waren uitgezonden, een op de zes voortijdig terugkeerde. Internationaal gezien was dit de top vijf van uitvalfactoren:

 1. Kinderen (moeite met aanpassing aan de nieuwe cultuur, moeilijkheden met onderwijs, gezondheid of gedrag).
 2. Gezondheidsproblemen (mentale en/of lichamelijke gezondheid).
 3. Gebrek aan support (onvoldoende financiële, gebeds- en/of andere support van het thuisland)
 4. Problemen met collega’s (relatieproblemen met veldleiders of collega-zendelingen).
 5. Persoonlijke zorgen (laag zelfbeeld, stress, boosheid, onrealistische verwachtingen, eenzaamheid).

Ingrijpend

De uitval blijft niet beperkt tot dit specifieke missionaire werk. Ook wij kunnen in onze plaatselijke gemeente aanlopen tegen:

 • Zorgen op lichamelijk, mentaal en geestelijk vlak: bij ons en bij mensen die ons lief zijn
 • Relationele problemen: thuis en met teamleden in de kerk
 • Problemen door slechte organisatie, ondersteuning en communicatie in de kerk.

Dit kan ook bij ons leiden tot voortijdige terugtrekking uit het kerkenwerk, wat emotioneel en geestelijk vaak erg ingrijpend is. De lust vergaat ons om een nieuwe taak op te pakken. Hoe gaan we hiermee om? Wat we nodig hebben is veerkracht. Hoewel elke situatie natuurlijk anders is, geef ik een aantal aanwijzingen die veerkrachtverhogend werken.

 1. Erken de gebrokenheid van deze wereld, voel de pijn, maar zie de hoop die voor ons ligt, nu en in de toekomst.
  God is een God die altijd troost (2 Korintiërs1:3) Eens zal God alle tranen uit onze ogen wissen (Openbaring 21:4).
 2. Erken de verantwoordelijkheid van God, voel uw vragen, maar kies voor vertrouwen op Hem.
  We hebben vragen waarom God dit toelaat en Hij legt niet alles uit, maar is Hij, als Hij zelfs Zijn Zoon voor ons heeft gegeven niet te vertrouwen, ook in deze omstandigheden (Romeinen 8:31-32)?
 3. Erken uw eigen verantwoordelijkheid, voel de frustratie, maar aanvaard uzelf en blijf ondernemen.
  Paulus deed niet wat hij wilde, maar juist wat hij haatte (Romeinen 7:15). En toch wist hij zich een geliefd kind van God en hij wijdde zich toe aan Gods werk in de gemeente.
 4. Erken de verantwoordelijkheid van de ander, voel de teleurstelling, maar vergeef en blijf verbonden.
  In Efeziërs 4:32 zegt Paulus: “Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.” Door Gods kracht is samenleven en samenwerken mogelijk.

Leer persoonlijk en gezamenlijk van fouten en doe er wat mee. Bid dat God alles doet meewerken ten goede en houd vol!

Jaap Ketelaar
Gemeentepredikant in Wageningen en trainer en coach in leiderschapsontwikkeling van xpand

 1. Worth Keeping – Global Perspectives on Best Practice in Missionary Retention, Rob Hay, Valerie Lim, Detlef Blöcher, Jaap Ketelaar and Sarah Hay, Wm Carey Library and WEA-Mission Commission, 2007

Overgenomen uit idea 5-2010, magazine voor missionaire gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie, www.ea.nl/idea

Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Teamwork

« Terug naar Home