Sla links over

Hoofdinhoud

Coaching in de kerk

Coaching in de kerkdonderdag 16 februari 2012 14:52

Coaching is een begrip waar vandaag de dag veel aandacht voor is. Toch kunnen we het niet als een hype afdoen, als we zien dat de Bijbel zelf spreekt van persoonlijke begeleiding van medewerkers.

Als we gavengericht willen werken, komen onderwerpen als toerusting en begeleiding naar voren. Met alleen maar mensen voor bepaalde taken polsen en hen dan aanstellen, vragen we om onduidelijkheid en problemen. Bovendien missen we zo kansen om deze mensen te laten groeien in het potentieel dat God hun gegeven heeft. Een enthousiast begin kan dan eindigen in teleurstelling en het vaste voornemen niet snel weer een taak in de kerk op te pakken.

Paulus heeft Timoteüs gecoacht en draagt hem in 2 Timoteüs 2:2 op om zelf weer anderen te coachen: “Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” Hoe doen we dit echter in de praktijk? Waar denken we dan aan? In de afgelopen jaren is een praktisch concept ontwikkeld voor persoonlijke coachingstrajecten. Hieronder geef ik kort de hoofdpunten weer, zoals die in kerkelijke gemeenten kunnen worden toegepast:

Stap 1. Zelfbewustzijn opbouwen

De eerste stap van het coachingsproces heeft als doel ons teamlid te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezond zelfinzicht. Denk aan de volgende punten:

  • Wat zijn vanuit je geschiedenis je persoonlijke waarden of passies?
  • Wat zijn je gaven en talenten?
  • Wat zijn de sterke punten van je persoonlijkheid?
  • Wat zijn motiverende omstandigheden voor je om in te werken?

Voor deze analyse kunnen geestelijke gaventests als die van Netwerk of Christian Schwarz gebruikt worden.

Stap 2. Zelfverantwoordelijkheid trainen

Nadat ons teamlid een beter inzicht in zijn eigen potentieel heeft gekregen, is het van belang om het niet daarbij te laten. Nu is het teamlid weer aan zet en mag hij ‘antwoord geven’ op wie hij is en wat zijn mogelijkheden zijn. Als coach helpen wij hem om een persoonlijk ontwikkelplan (POP) te schrijven, waarin hij aangeeft welke gaven en talenten hij met het oog op welke taak wil trainen. Dit kan door dagelijks of wekelijks concrete oefeningen te doen, een boek over dit thema te lezen en/of een sparringpartner te zoeken waarmee hij samen gaat trainen.

Stap 3. Prestatieniveau opbouwen

Hoe kunnen we onze medewerker helpen om verder te groeien?

  • Help hem te zien welke hindernissen er eventueel voor zijn gewenste ontwikkeling zijn en hoe hij die kan overwinnen. Stimuleer hem zich daaraan toe te wijden.
  • Toon waardering door oprechte complimenten te geven als hij doelen bereikt.
  • Geef constructieve kritiek als iets niet goed is gegaan en bevestig het vertrouwen dat het de komende keer wel zal lukken.

Stap 4. Zelfreflectie trainen

De uitdaging van coaching is om mensen te leren niet afhankelijk van je te zijn. Dit kan door de frequentie van onze coaching af te bouwen en daarbinnen vooral te focussen op de manier waarop onze teamleden hun eigen ontwikkeling verder kunnen vormgeven.

Jaap Ketelaar
Gemeentepredikant in Wageningen en trainer en coach in leiderschapsontwikkeling van xpand

Literatuur:
Whitmore, John, Succesvol coachen – Coachen: de managementstijl voor betere prestaties van individu en team, Uitgeverij Nelissen, 2006 (8e druk)
Donders, Paul, Jaap Ketelaar, Gezond Leiderschap in de Kerk – voed en koester je kerkgemeenschap, Hoornaar: Gideon, oktober 2010

Overgenomen uit idea 6-2010, magazine voor missionaire gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie, www.ea.nl/idea

Labels
Gemeenteopbouw > Leiderschap > Coaching

« Terug naar Home