Sla links over

Hoofdinhoud

Aantal keer gelezen320

8 x twitteren in de kerk

Het is helemaal ‘in’ om te twitteren. Ook voor kerken zijn er mogelijkheden om Twitter in te zetten. Acht vragen en antwoorden over twitteren in de kerk.

1. Wat is een Twitterdienst?

Dit jaar zijn inmiddels vier reguliere twitterdiensten gehouden, waarbij kerkgangers werden uitgenodigd hun smartphone mee te nemen en tijdens de kerkdienst te twitteren. In de Pauluskerk in Wezepe werd op 13 maart 2011 de eerste twitterdienst georganiseerd, daarna volgde een kerk in Capelle aan den IJssel. De dienst of viering is zoals gewoonlijk, maar door het gebruik van Twitter ontstaat er mogelijkheid tot interactiviteit. In de Hooglandse kerk in Leiden twitterden studenten bijvoorbeeld driftig rond het thema vertrouwen en in Utrecht stond de rol van sociale media en verbinding centraal in een twitterdienst.

2. Waarom zou ik twitteren in de kerk?

Kerkgangers hebben de neiging negatief tegenover technologie in de kerk te staan. Ten onrechte. Op smartphones (of iPads, tablets) kunnen net zo goed bijbelapplicaties en liederenboeken staan, waardoor ze van meerwaarde zijn voor geloofsbeleving en -verdieping. We moeten af van het stigma dat op je telefoon kijken betekent dat je niet geïnteresseerd bent in je naaste. Een telefoon is een communicatiemiddel, een naslagwerk en natuurlijk, ook handig voor tijdverdrijf.

Argumenten om Twitter te gebruiken:
- Je hebt de mogelijkheid om direct te horen wat kerkgangers vinden en je kunt er onmiddellijk op reageren.
- Je kunt je inspiratie delen en mogelijk heeft dit een positief effect op de beleving van andere gemeenteleden: het is een bindmiddel pur sang.
- Het is een evangelisatiemiddel: ‘Verkondig tot de einden van de wereld’. Welnu, de digitale wereld begint draadloos en strekt zich tot de uiteinden van de aarde uit.
Als je vindt dat sociale media en internet mensen afleiden, zet Twitter dan in om mensen naar het geloof te leiden. Zo zet je je negatieve idee om in een positieve actie. Mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen blijven via Twitter verbonden met de gemeenschap, net zoals via een kerktelefoon of streaming kerk-tv.Twitter is een ontmoetingsplatform: ideaal om mensen aan elkaar te verbinden en met elkaar in gesprek te laten gaan.

3. Waarom zou ik Twitter niet gebruiken in de kerk?

Uiteraard zijn er ook redenen om Twitter buiten de kerkmuren te houden:

De grootste – terechte - zorg is dat Twitter afleidt van hetgeen waarvoor mensen naar de kerk komen. Tijdens het twitteren kunnen mensen namelijk ook hun mail checken en andere dingen doen. Een andere vraag is: is het wel mogelijk dat God tot je doordringt als je met je mobieltje bezig bent. Niet alleen kan het afleiden, Gods woord is zo belangrijk dat een smartphone daar niet bij past.Je kunt ook na afloop van een dienst twitteren: het hoeft niet per se tijdens de dienst

4. Wat is er nodig aan techniek?

Om een Twitterdienst te organiseren is het volgende onmisbaar:

  • Een Twitteraccount van de kerk (bekijk dit filmpje van drie minuten hoe je dat aanmaakt)
  • Een hashtag (een trefwoord voorafgegaan door #, waardoor je alle tweets tijdens de viering aaneen bindt)
  • Een laptop of pc met internetverbinding naar Twitter of een Twitterclient
  • Een beamer en projectiescherm of projectiemogelijkheid om de twitterberichten (‘tweets’) te tonen
  • Het tonen van de tweets zelf als ‘backchannel’. Dit kan via gratis websites als www.visibletweets.com

5. Hoeveel mensen zijn er nodig?

Een vrijwilliger van bijvoorbeeld het beamteam kan heel goed het eigen twitteraccount bijhouden, tweets tonen (of niet) en eventueel tweets filteren. De tijdsinvestering is eenmalig leren twitteren (ca. tien minuten) en verder kost het alleen de tijd die een viering duurt, plus het klaarzetten en opruimen (ca. tien minuten).

6. Voor wie is het interessant?

Een twitterdienst is interessant voor nieuwe doelgroepen, voor jongeren, als versterking van de bestaande kerkgemeenschap en voor kerkelijk werkers zelf. Kerkgangers reageren op wat er gebeurt, op elkaar en op de overwegingen. Je kunt er jongeren voor interesseren of mensen die niet (meer) in de kerk komen. Voor de kerkelijk werker is een twitterdienst interessant omdat je direct feedback krijgt en hoort wat er leeft bij de kerkgangers.

7. Wanneer twitter je wel en niet?

Van belang is om duidelijk te communiceren hoe je Twitter inzet in de viering. In Wezepe kozen ze bijvoorbeeld om tijdens meditatie, gebed en andere stiltemomenten niet te twitteren. Kies je momenten en maak dat duidelijk om misverstanden te voorkomen. Tijdens de ogenblikken dat je niet wilt dat er wordt getwitterd, zet je de beamer uit en communiceer je dat.

Mocht je niet in een viering willen twitteren, overweeg dan bijvoorbeeld om een twitterspreekuur te houden na afloop van de dienst. Verder kun je onderzoeken of Twitter geschikt is voor catechese of als bindmiddel tussen kerkleden onderling.

8. Wat twitter je?

Tweets zijn open en vrij. Iedereen kan bijdragen wat hij of zij wil. Dat is spannend. Mocht je dit te spannend vinden, overweeg dan de twitterstream te filteren. Filteren kan op verschillende manieren (bijv. op hashtag, op trefwoord, op groep gebruikers, hoewel dat wat lastig is in de praktijk). Software helpt je daarbij, zoals Floxee, Twithive, Crowdstatus, Tweetchannel of Tweetizen.

In de aankondiging van de viering, vooraf via de bekende kanalen, maak je duidelijk wat het thema van de viering is. Enkele voorbeelden:

- Een introductiedienst voor nieuwkomers.
- Een catechesedienst waarbij je twitter gebruikt om onderling vragen te stellen, te delen en te beantwoorden.
- Een gebedsdienst waarbij twidden mogelijk is (twidden is bidden via twitter).
- Een dialoogdienst waarbij tweets feedback geven op de preek en vragen stellen aan de voorganger.
- Een dankdienst, waarbij tweets uit dankbaarheid worden geplaatst voor naasten en gebeurtenissen en waarbij de tweets meditatief kunnen worden voorgelezen ter overweging of als dankgebed.

Tot slot: Houd de verwachtingen laag. Dat is niet om jezelf in te dekken, maar er zijn nog te weinig ‘best practices’ in Nederland. Je zult dus deels zelf de vorm en werking moeten ontdekken. In de Verenigde Staten gebruiken ze sinds enkele jaren Twitter in kerken. Mensen zijn enthousiast en zien tegelijkertijd de beperkingen. Nuchterheid en enthousiasme kunnen heel goed samen gaan om Twitter in de kerk te gebruiken.

Eric van den Berg
Auteur van Handboek Kerk en Internet, Uitgeverij Berne.

Overgenomen uit idea 3-2011, magazine voor missionaire gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie

« Terug

Archief > 2011 > december