Sla links over

Hoofdinhoud

Aantal keer gelezen278

Student mist ondersteuning door kerk

Student.jpeg

Studenten lijken onvoldoende steun te ervaren in de kerk waar het gaat om geloofs- en levensvragen, aldus een kleine steekproef onder theologiestudenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

René Erwich, lector Geestelijk Leiderschap aan de CHE: “De studenten die we vroegen om een vragenlijst in te vullen bestond uit een groep theologiestudenten van de theologieopleiding aan de CHE. We legden 390 mensen een digitale vragenlijst voor. Daarvan vulden uiteindelijk 100 studenten de gehele vragenlijst in.” Hoewel het onderzoek zeer beperkt is, zeggen de cijfers veel, vindt Erwich.

Hulpbronnen

Het kerkbezoek onder de respondenten is groot, blijkt uit het onderzoek. Meer dan 92% bezoekt wekelijks een kerk of gemeente. De spreiding van de bezochte gemeenten is ook groot. De studenten bezoeken niet slechts kerken in bepaalde delen van het land, maar er is sprake van een ‘landelijke dekking’. Van de 100 ondervraagde studenten, voelen 63 zich nadrukkelijk thuis in hun gemeente (en niet slechts bij ouders en/of familie). 26 studenten geven aan hieraan sterk te twijfelen en 8 zeggen het niet te weten.

In het verlengde hiervan stelden we de vraag of men voldoende steun ervaart voor geloofs- en levensvragen in de plaatselijke kerk. Op deze vraag reageert 44% instemmend, 38% zegt hieraan sterk te twijfelen, terwijl 17% de vraag met ‘nee’ beantwoordt. In verband hiermee blijkt een vraag naar de waardering van alternatieve ‘hulpbronnen’ (zoals bijvoorbeeld familie en vrienden) waar het gaat om steun in geloofs- en levensvragen gemiddeld hoog te scoren. De ervaren steun in de plaatselijke kerk is niet overweldigend, terwijl de support door hulpbronnen duidelijk wordt bevestigd.

Kloof

Graag zou Erwich dezelfde vragen nog eens aan een grotere groep studenten voorleggen. “De onderzochte groep hbo-theologiestudenten is niet voldoende representatief. Toch is er een duidelijk signaal met betrekking tot de ervaren steun en het gevoel zich thuis te voelen in de gemeente die men bezoekt.

De vraag is waar dit aan ligt. Is de wereld van het studentenhuis, dispuut en collegebanken toch echt heel anders dan de gemeenschap waar zij in het weekend zijn en sluiten deze twee contexten in toenemende mate niet meer bij elkaar aan? Ervaren studenten de kloof tussen hun eigen beleving, gerelateerd aan hun ontwikkeling, enerzijds en de beleving van de gemeente thuis anderzijds sterker? Of is de gevoelde spanning het resultaat van de enorme mobiliteit en flexibiliteit die van hen verwacht wordt?

Erwich vervolgt: “Ik vermoed dat de genoemde kloof groter is dan vermoed. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit gewoon hoort bij de ontwikkeling van de studenten in deze periode van hun leven of dat het echt ligt aan de wijze waarop de kerk zich verhoudt tot allerlei vragen en thema’s die studenten bezig houden. Misschien mengen deze twee zich in werkelijkheid wel en is het lastig ze te onderscheiden. Hoe dan ook, het is waardevol om verder onderzoek te doen. Kijken in de spiegel kan geen kwaad!”

Suzanna Blackmore

Overgenomen uit idea 2-2011, magazine voor missionaire gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie.

Kernwoorden: Student, geloofsvragen, pastoraat

« Terug

Archief > 2011 > december