Sla links over

Hoofdinhoud

Aantal keer gelezen319

Ruziën met beleid

Er zijn weinig dingen zo pijnlijk als ruzies en conflicten in de kerk. Volgens Jaap Ketelaar alle reden om als gemeente preventief te bespreken hoe je met spanningen omgaat en er zelfs beleid op te maken.

Spannende situaties en conflicten in de kerk doen zich op de volgende terreinen voor:

 • geloofsbelijdenis en Bijbelse standpunten in bepaalde zaken
 • visie (koers) en het beleid van de gemeente
 • relationele problemen
 • (mis)communicatie
 • kerkelijke gewoonten en cultuur
 • geestelijke strijd

Soms kunnen deze tot grote problemen uitgroeien, tot verharding in relaties en uiteindelijk tot scheiding. Zijn problemen daarmee altijd verkeerd? Nee, zeker niet! Ze kunnen ook leiden tot vernieuwing, verdieping in relaties en geestelijke vrucht. We kunnen als (team)leiders wel degelijk invloed uitoefenen op de uitkomst en door een volwassen en onbezorgde omgang met conflicten een voorbeeld zijn voor onze mensen.

Tips bij conflicten

In het zeer praktische boekje Vuistregels voor Vredestichters geeft mediator Eddy de Pender aanwijzingen voor het omgaan met conflicten.1 We geven ze hier als volgt weer:

 1. Conflicten zijn een ‘fact of life’, accepteer ze
 2. Weet dat een uitslaande brand soms veroorzaakt wordt door een veenbrand, zat er nog iets?
 3. Mensen verschillen, zie dat als een kans
 4. Achter elk verwijt zit een wens, welke?
 5. Heb oog voor je eigen aandeel
 6. Boosheid kan onrechtvaardigheid aan het licht brengen en dat is goed
 7. Praat met de ander, niet over de ander
 8. Spreek in de ‘ik’-vorm, dat laat ruimte voor de ander
 9. Niet alles kan opgelost worden, leer leven met gebrokenheid
 10. Onvoorwaardelijke vergeving is de hogere weg en leidt tot persoonlijke vrijheid

Als je je van deze punten bewust bent, is het mogelijk om vanuit een ontspannen houding met conflicten om te gaan.

EHBO

Hoe kan ik constructief omgaan met spanningen en irritaties die een ander nu bij mij oproept? Denk aan de volgende stappen:

Laat boosheid of irritatie toe als reactie op mogelijke onrechtvaardigheid.Neem afstand, ontdek de oorzaak. Wat doet het met u? Maak een keuze:
a. Het is niet nodig een gesprek aan te gaan en eventueel vergeef ik de ander eenzijdig
b. Voor de zaak of relatie is het goed samen te praten en ik doe dat zo snel mogelijk

Voer een gesprek in de context van de situatie, door:

 • de situatie vanuit uw perspectief te beschrijven
 • uw irritaties uit te leggen
 • de ander om zijn perspectief te vragen
 • samen naar een constructieve oplossing te zoeken
 • eventueel vergeving te vragen voor uw eigen aandeel

Sluit het gesprek af met:

 • wederzijds concrete afspraken, leg deze vast
 • bevestiging van uw vertrouwen in de ander
 • gezamenlijk gebed

Naderhand: schrijf deze ervaringen op om te blijven weten hoe het is gegaan, ervan te leren en ervoor te kunnen blijven bidden.

Beleid

Het is goed om verder te gaan dan een EHBO-instructie en samen in gesprek te gaan over het beleid in spannende situaties, het liefst vóórdat zich een nieuw conflict aandient. Er is moed voor nodig om dit als leider op de agenda te zetten, maar het toont vooral volwassenheid. Het geeft lucht en ruimte als een gemeente dit onderwerp positief benadert en het stimuleert geestelijke groei.

Jaap Ketelaar
Gemeenteleider in Wageningen en trainer en coach in leiderschapsontwikkeling van xpand, www.xpand.eu

1 Pender de, Eddy, Vuistregels voor Vredestichters, Driebergen: Evangelische Alliantie, december 2007. NB: dit boekje is zeer geschikt om dit thema preventief gemeentebreed te bespreken. Losse exemplaren: € 2,95 (vanaf 10 ex. korting).

Verder lezen:
Donders, Paul, Jaap Ketelaar, Gezond leiderschap in de Kerk – Voed en koester je kerkgemeenschap, Gideon, oktober 2010

Overgenomen uit idea 2-2011, magazine voor missionaire gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie.

Kernwoorden: Leiderschap, conflicthantering, gemeenteopbouw

« Terug

Archief > 2011 > december