Sla links over

Hoofdinhoud

Aantal keer gelezen362

Druk op Europese christenen neemt toe

De vrijheid om in Europa als christen te leven staat onder druk. Eind vorig jaar publiceerde het Observatorium voor Intolerantie en Discriminatie tegen Christenen in Wenen zijn vijfjaarlijkse rapport.

De directeur van het Observatorium, dr. Gudrun Kugler, waarschuwde er bij de presentatie van het rapport voor dat de godsdienstvrijheid in Europa vooral onder druk staat op het punt van publieke beleving en organisatie.

Rubricering

De Italiaanse Europarlementariër Mario Mauro voegde daaraan toe dat ‘onbedoeld sommige bewust neutrale regels van overheden erin resulteren dat christenen ongelijk behandeld worden’.

Het Observatorium rubriceert gevallen waarin christenen in Europa gemarginaliseerd of gediscrimineerd worden. Zo zijn er op de website www.intoleranceagainstchristians.eu een hele reeks voorbeelden te vinden. Enkele noem ik hier.

Ziekenhuis in geslagen

In Oostenrijk werd een deelnemer aan een pro-life demonstratie met een hersenschudding het ziekenhuis in geslagen. In Duitsland hebben leden van een christelijke organisatie van mensen met ongewenste homoseksuele gevoelens voortdurend te maken met intimidatie door de homobeweging. En recent liet de Europese Commissie het kerstfeest bewust weg in een miljoenenoplage van een Europese schoolagenda, terwijl feesten van andere godsdiensten wel genoemd werden.

Onrecht

Als u zelf aanloopt tegen intolerantie of discriminatie, dan kunt u dat melden bij het Observatorium. De weg op de hiervoor genoemde website wijst zich vanzelf. Schroom ook niet om voorbeelden te noemen als het verwijderen van christelijke symbolen, ongelijke kansen op het werk of negatieve typering van christenen in de media. Lijden zullen we niet kunnen ontlopen in deze wereld, maar onrecht mogen we aan de kaak stellen.

Door Henk van Rhee
Voormalig algemeen directeur Tot Heil des Volks

Met toestemming overgenomen van opiniesite van Tot Heil des Volks www.habakuk.nu

Kernwoorden: Godsdienstvrijheid, discriminatie, observatorium, intolerantie

« Terug

Archief > 2011 > december