Sla links over

Hoofdinhoud

Aantal keer gelezen301

Koerswijziging in tien stappen

kompas.png

Veranderingen werken op de meeste mensen als een rode lap op een stier. Een christelijke gemeente vormt geen uitzondering op deze regel.

Hoe kunt u veranderingen in de gemeente voorbereiden en realiseren, zonder grote schade aan te richten op het grondvlak? Tien tips:

Stap 1: Zorg dat u het verleden positief waardeert

Als u werkt in een bestaande gemeente, bouwt u in het algemeen op een fundament dat door anderen gelegd is. Hun toewijding, hun liefde tot God en hun offers hebben de gemeente gebracht waar zij nu is. Geef blijk van respect voor de leiders die de gemeente al die jaren trouw gediend hebben.

Stap 2: Bevestig bestaande bedieningen

Vraag uzelf af welke bedieningen in uw gemeente een geweldige reputatie hebben. Versterk die, en moedig de mensen aan die daarin werkzaam zijn. Dat is vooral belangrijk als het gaat om activiteiten die u anders wilt opzetten of die u wilt vervangen.

Stap 3: Leg de nadruk op principes, niet op methodes

Leg een sterke nadruk op de principes, waarop de bestaande activiteiten gebaseerd zijn. Maak een goede analyse van elke bediening die veranderd moet worden en probeer de Bijbelse principes te distilleren, waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. Onderwijs en verkondig die principes.

Stap 4: Maak duidelijk dat gaat om een uitbreiding van de bestaande activiteiten

Presenteer alle geplande veranderingen als uitbreiding van, of aanvulling op, bestaande activiteiten. Als u bijvoorbeeld een nieuw soort kerkdienst wilt invoeren, leg dan uit dat u daarmee alleen de reeds bestaande diensten wilt aanvullen, om nog meer mensen te kunnen aanspreken.

Stap 5: Laat zien dat, ondanks de verandering, de wezenlijke waarde van de bestaande activiteiten behouden blijft

Een gemeente wilde bijvoorbeeld haar wekelijkse grootschalige gebedsbijeenkomst vervangen door kleine gebedsgroepen. De leiders van de gemeente hielpen de gemeenteleden om zich te realiseren, dat gebed de essentie was van de bijeenkomst oude stijl. De gemeente begreep dat meer mensen zouden bidden, als er meerdere gebedsbijeenkomsten waren, verspreid over de hele week. Daarom stemde zij in met de verandering.

Stap 6: Leg er de nadruk op, dat u ook in de toekomst op Bijbelse principes zult bouwen

Neem er de tijd voor om mensen duidelijk te maken, dat alleen de vorm van een bepaalde activiteit verandert, maar dat de basis gelijk blijft. Beklemtoon de bijbelse principes van de bediening meer dan de oude vormen, en leg uit hoe de oude principes opnieuw gestalte krijgen in de nieuwe vormen.

Stap 7: Luister goed en breng het liefdegebod in de praktijk

Geef mensen de gelegenheid om hun ervaringen te delen, hun frustraties af te reageren en te wennen aan de nieuwe situatie. Laat zien dat u hen begrijpt. Het is beter om in een persoonlijk kader ruimte te geven voor vragen, dan een gemeentevergadering te beleggen, waar de eenling te gemakkelijk ondersneeuwt.

Stap 8: Maak duidelijk, dat tradities het best kunnen worden bewaard, als ze in de nieuwe bediening worden ingebracht

Er zijn dode en levende tradities. De dode tradities zullen weliswaar niet vergeten worden, maar ze zullen weinig praktische invloed hebben op het leven van de gemeente. De levende tradities blijven bestaan, want zij vormen de basis voor de activiteiten van nu. Het beste zijn toekomstgerichte tradities; hieruit komen bedieningen voort, waarmee mensen in onze tijd daadwerkelijk bereikt kunnen worden.

Stap 9: Wees geduldig

Houd er rekening mee dat er in een stad ongeveer vijf tot zeven jaar voor nodig is om een traditionele gemeente in een nieuwe richting om te buigen. Op het platteland duurt het tien tot twaalf jaar of nog langer. Neem u tijdschema dus niet te krap en wees geduldig - met uzelf en met uw gemeente.

Stap 10: Vertrouw op Gods mogelijkheden

Als we God en zijn kinderen liefhebben, zal Hij ons helpen als wij bezig zijn met veranderingen, die dienstbaar zijn aan de voortgang van zijn rijk. Vergeet niet dat Gods mogelijkheden onbeperkt en vaak ook verrassend zijn. Laat u dus niet te vroeg door uw eigen beperkte mogelijkheden inperken of ontmoedigen.

Gary L. McIntosh

Dit artikel is overgenomen uit IDEA (nu IDEAZ), magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk op www.missienederland.nl/ideaz voor een abonnement. 

Kernwoorden: veranderen, verandermanagement, veranderproces, leiderschap

« Terug

Archief > 2011 > december