Sla links over

Hoofdinhoud

Aantal keer gelezen511

Gebedsgroepen in de gemeente

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer?

Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.”(Matteüs 18: 19-20)

Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijk gebed in de binnenkamer? Denk eens aan een kabel die uit verschillende losse draden bestaat. Afzonderlijk hebben die draden niet zoveel kracht, maar wanneer je ze samenvlecht kan zo’n kabel heel sterk worden. Zo gaat het ook met het samen bidden. Andermans gebed kan jou stimuleren. Het brengt je op gedachten voor een eigen gebed. Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.

Samen sta je sterker

Soms zijn het er maar twee of drie die samen komen om te bidden. Maar de kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. Wanneer twee mensen bidden in geloof, kunnen zij 'bergen verzetten'. Het is een eenheid in het geloof in Jezus Christus. Je kunt het vergelijken met een wagenwiel. Hoe dichter de spaken bij de as van het wiel komen, hoe dichter ze ook bij elkaar komen.

Samen bidden voor je kerk

Met anderen samen gaan bidden voor wat er gaande is in de kerk kan heel goed in een gebedsgroep. Het is daarbij van belang dat zo'n gebedsgroep deel uitmaakt van het totale toerustingsaanbod van de plaatselijke kerk(en) en onder de vlag van de kerkenraad vaart. Dit voorkomt dat een gebedsgroep in een 'achteraf-circuit' van de gemeente blijft hangen.
Een gebedsgroep, die een plek krijgt in het grotere geheel zal ook veel beter de concrete onderdelen van het kerkenwerk in de dankzegging en voorbede betrekken: de catechese, het jongerenwerk, het kringwerk, de eredienst, de kindernevendienst, evangelisatie en zending, het pastoraat en de zieken, etc.

Hoe start ik een gebedsgroep?

 1. Ga ervoor bidden. Aan wie zou ik kunnen vragen om een gebedsgroep te beginnen?
 2. Overleg met de leiding van de kerk of gemeente
 3. Zorg voor goede publiciteit. Plaats een oproepje in het kerkblad om mensen te motiveren om mee te doen. Vooral hier geldt: onbekend maakt onbemind. Veel 'buitenstaanders' vinden een gebedsgroep eng. Want wat gebeurt daar precies in zo'n groep? Daarom is het nodig om steeds weer uit te leggen waar het om gaat.
 4. Neem de gebedsgroep op in het jaaroverzicht van kringen, groepen, leerhuis etc. Op deze manier laat je zien dat er gebeden wordt.

Indeling van een gebedssamenkomst

Een gebedssamenkomst duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. Mogelijke indeling:

 • Welkom
 • Zingen (lof, dank, schuldbelijdenis)
 • Gebed om wat ons bezwaart bij God te brengen en om te bidden om de leiding van de Heilige Geest). Het kan ook verootmoediging zijn.
 • Korte bijbellezing
 • Overweging in stilte
 • Danken en loven in enkele gebeden en liederen, mede naar aanleiding van het bijbelgedeelte
 • Kort noemen van gebedspunten
 • Samen bidden (eventueel in blokken, zodat je niet van de hak op de tak springt)
 • Afsluiting met gemeenschappelijk Onze Vader
 • Afsluitend lied

Onderwerpen van dank en voorbede kun je ook vooraf op papier zetten en ter plaatse uitdelen of vooraf rondmailen. Dat voorkomt te veel praten tijdens het gebedsuur.

Gebedstrio's

Gebedstrio’s zijn groepjes van drie personen die samenkomen om te bidden. Bij zes personen wordt er gesplitst. De voordelen:

 • Je komt voor een kort moment, bijvoorbeeld een half uur, bij elkaar. Na een kort gesprek en een bijbellezing kun je samen bidden
 • Je kunt met z'n drieën gemakkelijker tot een vaste afspraak komen
 • Je zult sneller een grote mate van eensgezindheid (eenparigheid) in het gebed ervaren

Tips en valkuilen

Maak telkens opnieuw duidelijk wat de bedoeling is en dat er geen verplichting is om hardop een gebed uit te spreken

 • Bid kort en eenvoudig
 • Voorkom veel praten en daardoor weinig bidden
 • Bid niet met een 'gemaakte' stem of een speciaal toontje en misbruik het gebed niet om informatie door te geven of voor ‘preekjes’
 • Vraag aan de leiding van de gemeente om regelmatig onderwerpen voor dank en voorbede te geven
 • Nodig eens iemand uit om knelpunten of zegeningen door te geven: de voorzitter van een commissie, een diaken, de koster… En breng dit ter plaatse in gebed
 • Leg als gebedsgroep een voorbedeboek achter in de kerk. Of publiceer een emailadres van de gebedsgroep om gebedspunten door te geven.

Bovenstaande is de tekst van de folder 'Hoe start ik een gebedsgroep?'
Meer exemplaren van deze folder kunt u bestellen bij het Evangelisch Werkverband 0342-460010 e-mail kantoor@ewv.nl

Kernwoorden: Gebedsgroep, bidstond, bidden, gebed, gebeden, bidder, voorbede

« Terug

Archief > 2011 > december