Sla links over

Hoofdinhoud

24/7-gebed: netwerk van gepassioneerde bidders

24-7gebed netwerk van gepassioneerde biddersdinsdag 06 december 2011 09:47

In onze tijd worstelen veel kerken en gelovigen met de vraag hoe ze hun gebedsleven kunnen [re]vitaliseren. De 24/7 gebedsbeweging wil in deze leemte voorzien.

Het 24/7-gebed is een netwerk en wereldwijde beweging van gepassioneerde bidders ‘over kerkmuren heen’. Een centrale rol hierin spelen de gebedshuizen: deze zijn een verbindingsplek bij uitstek om mensen, harten en (gebeds)noden bij elkaar te brengen. We spreken hierover met de voortrekkers van deze gebedsbeweging in Nederland: Johan - voorzitter van Stichting 24/7-Gebed - en Dorien, landelijk coördinator van gebedshuizen in Nederland.

Johan: “24/7-gebed staat synoniem voor een onophoudelijk gebedsverlangen. Het is de ontdekking dat dit hele leven om God en Jezus draait. Je kunt niet stoppen om over Hem te spreken. 24/7 is in feite een hartgesteldheid die we door willen geven, een vuur dat we willen verspreiden en doorgeven.” Dorien: “24/7-gebed wordt vaak geassocieerd met gebedsketens, maar is meer een aanduiding van een leefstijl. Het gaat om een gebedshouding van onophoudelijk gericht zijn op God. Gebedshuizen zijn daarin centrale ontmoetingsplekken.”

Boilerroom

Het bijzondere is dat de 24/7-beweging in 1999 aan beide kanten van de Atlantische oceaan ontstaan is. De Brit Pete Greig sprak tot een groep jongeren in Chichester, Engeland. Hij daagde hen uit om dertig dagen lang het hele etmaal voor hun leeftijdgenoten te bidden. Ze hielden dit meer dan drie maanden vol. Deze ‘boilerroom’-bijeenkomsten werden een nieuwe trend onder christelijke jongeren.

Tegelijkertijd was de start van het ‘International House of Prayer’(IHOP) in Kansas City onder leiding van Mike Bickle, waar dag en nacht door (meest) jonge christenen gezamenlijk gebeden werd. Dit mondde uit in een beweging van gebedshuizen waar in teams constant gebeden wordt en waar ieder kan binnenlopen en meebidden. Sindsdien heeft 'Twentyfour-seven' (24/7) zich over vele landen in de wereld verspreid waarbij bidders - vooral jongeren - in eigen gebedsruimtes op creatieve manieren samen bidden. Momenteel zijn er wereldwijd in meer dan 150 landen gebedskernen ontstaan.

Stille hoek

Het 24/7-concept biedt een aantal nieuwe gebedsvormen en gebedsconcepten die christenen kunnen helpen om hun gebedsleven te vernieuwen. Afgelopen jaren heeft de Evangelische Alliantie deze gebedsvorm een eigen plek gegeven tijdens de Nationale Gebedsdag en de Week van Gebed, als ‘stille hoek’ in de kerk van samenkomst, waar jongeren en ouderen op hun eigen manier een ‘tijd met God’ doorbrengen. Ook bij de jaarlijkse Kroonbede in Den Haag werd dit jaar een 24-uurs gebedsketting gehouden. Dit ging van start met een voorgangersgebed van predikanten uit twaalf verschillende Haagse kerken, waarna verschillende kerken elk een gebedsuur op eigen wijze invulde met gebed voor de stad.

125 jaar lang

De wortels van het 24/7-gebed gaan terug naar de Egyptische woestijnvaders van de 3e tot de 5e eeuw. De heilige Makarios en andere monniken baden twaalf tot twintig uur per dag. Ze baden dagelijks systematisch alle psalmen, de profeten en grote delen van het Nieuwe Testament. Deze gebedscyclus kreeg een vervolg in het Europese kloosterleven.

In de twaalfde eeuw bestudeerde de Franse monnik Bernard van Clairvaux de geschriften van de Keltische kerkvader Columbanus en stelde dit gebedsritme in voor zijn kloosterorde. Tot op de dag van vandaag wordt er in de kloosters wereldwijd de klok rond gebeden. Ook de Hernhutters staan bekend om hun gebedstraditie van doorgaande gebeden. In 1727 begon de Moravische Broederschap een gebedsketen die 125 jaar aanhield.

Gebedsketens

In 2006 zetten beide 24/7-stromingen voet op Hollandse bodem. Johan kwam door zijn werk als evangelist bij Stichting Agapè regelmatig in contact met het netwerk van gebedshuizen in Engeland. Dorien raakte in die zelfde tijd onder de indruk van het vuur van de IHOP-beweging: “Er groeide een verlangen om overal in Nederland fysieke gebedsplaatsen te laten ontstaan waar mensen over kerkmuren heen samen God aanbidden.”

Sinds 2010 vormen ze samen ‘24/7Gebed-Nederland’. Tot nu toe zijn er in circa twintig plaatsen in Nederland 24-uurs gebedsketens gehouden. In een groeiend aantal plaatsen ontstaan gebedshuizen. Sommige daarvan werken toe naar dag-en-nacht-gebed. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Tabernacle of the Nations’ in Amsterdam, ‘European House of Prayer’ (EHOP.eu) op de Betteld in Voorthuizen en ZHOP (Zout House of Prayer) in Katwijk (gebedkatwijk.nl).

Verf

Het 24/7-concept is niet alleen voor jongeren die een hele week non-stop willen bidden. Het kan ook een creatieve gebedsvorm zijn met verf of muziek waarmee mensen een uur lang – gezamenlijk of individueel - een tijd met God hebben. Het kan ook de vorm hebben van een gebedshoek in een kerk, school of (gebeds)winkel waar bezoekers zich een moment kunnen afzonderen voor een meditatief moment. Dit kan net zo lang als de bidders zelf willen. Het is helemaal mooi als mensen met behulp van een intekenlijst elkaar aflossen, waardoor een gebedsketen ontstaat. Stichting 24-7Gebed kan helpen met de organisatie hiervan.

Toestemming

“Door tijd in gebed met God door te brengen komt het eerste gebod (God liefhebben boven alles) weer op de eerste plaats”, aldus Johan. “Daarbij gaat gebed hand in hand met inzet en betrokkenheid met mensen in nood.”Dorien: “Gebed is niet een manier om iets van God gedaan te krijgen. Het is een keuze van ons hart om ons helemaal op God te richten en Hem daarbij toestemming te geven om door Zijn Geest ons hart te veranderen zodat we Hem meer leren kennen en liefhebben.”

Door Wim Althuis
Voormalig coördinator Gebed – Evangelische Alliantie

Verder lezen:
-Meer ideeën/informatie vindt u op de website www.24-7gebed.nl.
-Pete Greig & Dave Roberts, Dag en nacht roepen zij tot God. Het verbazingwekkende verhaal van het 24-7-gebed, Gideon, 2007.
-Pete Greig, Handboek voor het 24-7 gebed. Met dit boek kan iedereen overal leren bidden als nooit tevoren, Gideon, 2007.
-Mike Bickle, Passie voor Jezus, Shamar, 2009.

IDEAZ

Dit artikel werd geschreven voor IDEA 4 van 2011. IDEA is opgevolgd door IDEAZ, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Kernwoorden: 24/7-gebed, gebedsruimte, bidstond, gebedsketen

Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

« Terug naar Home

Archief > 2011 > december