Sla links over

Hoofdinhoud

Een zendingswerker uitzenden – hoe doe je dat?

Een zendingswerker uitzenden hoe doe je datdinsdag 22 november 2011 15:09

Wat komt er allemaal kijken bij het uitzenden van een zendingswerker? Wat is de rol van de gemeente en wat doet een zendingsorganisatie?

Het is noodzakelijk om als missionaire gemeente de verschillende rollen en verantwoordelijkheden helder te hebben. In dit artikel zetten we een aantal fasen in het proces van uitzending op een rijtje.

Verlegenheid

Over zendingswerk is veel geschreven. Prachtige verhalen zijn bekend van hoe God grote dingen heeft gedaan in gebieden die eens gesloten waren voor het evangelie. Waar het moeilijk was en niet meeviel, kwam naar voren dat God kracht en sterkte gaf en dat het evangelie het waard was om, soms heldhaftig, voor te lijden.

Waar het echter niet zo goed ging met zendingsprojecten en werkers, was er vaak een verlegenheid om dit naar voren te brengen. Zeker als oorzaken voor uitval van mensen en beëindiging van projecten, achteraf voorkombaar leken, was er terughoudendheid om zaken onder ogen te zien en naar buiten te brengen.

Uitvalfactoren

Toch is niet alles altijd goed gegaan. Zo’n tien jaar geleden bleek uit een wereldwijd onderzoek onder zendelingen, dat één op de zes voortijdig terugkeerde, om redenen die wellicht te voorkomen waren geweest. De top-5 van die uitvalfactoren:

1. Kinderen (kinderen die zich niet konden aanpassen aan de nieuwe cultuur, problemen rondom onderwijs, gezondheid of gedrag)
2. Gezondheidsproblemen (problemen gerelateerd aan mentale en/ of lichamelijke gezondheid)
3. Gebrek aan support (onvoldoende financiële, gebeds- en/of andere support van het thuisland; hoog inflatiepercentage waardoor het opgebrachte geld minder waard wordt)
4. Problemen met collega’s (relatieproblemen met veldleiders of collega-zendelingen)
5. Persoonlijke zorgen (problemen op het gebied van laag zelfbeeld, omgaan met stress, boosheid, onrealistische verwachtingen, eenzaamheid)

Hieruit bleek dat er naast de geestelijke kant aan zending ook een heel menselijke kant zit. Naast bidden is het ook nodig dat we bij de uitzending van zendingswerkers goed ons verstand gebruiken.

Fase 1: Werving en selectie

Bij deze fase kunnen we denken aan de eerste interesse die iemand heeft voor missionair werk, het leren kennen van een organisatie en de verkennende gesprekken die gevoerd worden. Op een positieve kennismaking kan een sollicitatie volgen, waarbij verder wordt doorgevraagd, referenties kunnen worden opgevraagd en tevens keuringen (psychologisch en lichamelijk) kunnen plaatsvinden. Roeping van God moet bevestiging in genoemde punten aankunnen. Als we kijken naar eerder genoemde uitvalfactoren, dan lijkt het dat meerdere hiervan in deze fase aan het licht hadden kunnen komen.

Fase 2: Voorbereiding

Uitzending vraagt een gedegen voorbereiding. Afhankelijk van het soort werk, de organisatie en het land is specifieke training vooraf nodig. Ook is het fundamenteel dat er gewerkt wordt aan een betrokken achterban die meeleeft in geestelijk en mentaal opzicht en ook praktische hulp geeft. Verder zijn er veel praktische voorbereidingen die getroffen moeten worden rondom vertrek: verzekeringen, financiën, huisvesting, uitzenddienst enzovoort.

Fase 3: Uitzending

Dan is het zover, de uitzending vindt plaats! Na een tijd van voorbereiding, worden de missionaire activiteiten daadwerkelijk opgepakt. Er is de samenwerking met de organisatie op het veld, de mensen ter plaatse en de contacten met Nederland moeten worden onderhouden.

Fase 4: Verlof

Missionaire werkers zijn net mensen. Ook voor hen is het goed om op zijn tijd verlof te hebben. Eens in de zoveel jaar betekent dit dat zij dan ook terug naar Nederland gaan. Naast rust is het dan belangrijk dat de zendingswerker evalueert (naar lichaam, ziel en geest), zich hernieuwd voorbereidt op een nieuwe periode en de contacten versterkt met de achterban..

Fase 5: Re-entry

Als het werk van de missionaire werker er op zit, komt hij in de regel terug naar Nederland. Waar er eerst sprake was van aanpassing aan de cultuur in het andere land, geldt dit nu andersom. Daarom is het belangrijk om de terugkeer zeer serieus te nemen en hiervoor de tijd te nemen. Evaluatie van het werk en praktische en pastorale hulp bij het terugkeerproces zijn zeer functioneel.

Trauma

Aparte aandacht verdient het onderwerp trauma. Het blijkt zeer nuttig om je hier vooraf op voor te bereiden. Hoe wordt opgetreden in welk geval en wie doet dan wat?

Partners in missionair werk

Als we kijken naar het bovenstaande, dan lijkt het of het uitzenden van werkers vooral een zaak is van de missionaire werkers en organisaties die daarbij betrokken zijn. Vanuit de geschiedenis is die situatie ook wel herkenbaar. Er waren tijden dat kerken bezig waren met andere zaken en dat de missionaire organisaties het wel goed vonden zo. Willen we ons echter naar de toekomst toe uitstrekken naar (nog) vruchtbaarder werk, dan is het essentieel dat de verschillende partners die we kunnen onderscheiden in missionair werk, meer samenwerken. Alleen op deze wijze kunnen we, in afhankelijkheid van God, bovengenoemde uitvalfactoren voorkomen. Over wie hebben we het dan?

1. Thuisfront (eigen kerkelijke gemeente, thuisfrontcommissie, familie)
2. Missionaire werker (werker, eventuele partner, eventuele kinderen)
3. Organisatie (nationaal, internationaal, op het veld, andere partners)
4. Externe partners (platformorganisaties, opleidingsinstituten, specialisten)

Deze partners moeten nadenken over:

· Samenwerking
Van elke partner wordt een principiële keuze gevraagd om samen te werken met de anderen. Elke partner is nodig om de gezamenlijke roeping uit te voeren.

· Rolverdeling
Vanuit de insteek van samenwerking is het zaak dat op een heldere wijze in beeld wordt gebracht wie welke rol zou kunnen spelen. Wat is de specifieke bijdrage van elke partner? Hoe heeft Jezus dat bedoeld in Matteüs 28: 18-20?

· Communicatie
Om op een goede manier te kunnen samenwerken, waarbij ieder meewerkt vanuit zijn eigen rol, is een goede communicatie essentieel. Hoe kan dit meer gestalte krijgen?

Jaap Ketelaar

Voor meer informatie over dit onderwerp: Ketelaar, Jaap, Samen uit, samen thuis! – samenwerken in de uitzending en begeleiding van missionaire werkers, EZA, maart 2006 (2e druk).

Kernwoorden: zending, zendeling, zendingswerker, member care

Labels
Kerk naar buiten > Zending > Visie & beleid

« Terug naar Home

Archief > 2011 > november