Sla links over

Hoofdinhoud

Contact leggen met asielzoekers

maandag 26 september 2011 16:08

Bijna iedereen heeft een mening over asielzoekers. Door alle discussies verdwijnt Gods stem soms op de achtergrond. Wat heeft Hij te zeggen over vreemdelingen?

God beschermt kwetsbare mensen. In de Bijbel vraagt God van de joden om weduwen, wezen en vreemdelingen lief te hebben. Hij wil dat ook wij ze niet vergeten. Heel praktisch noemt de Bijbel wat voorschriften. Tijdens de joodse feesten moesten de vreemdelingen ook een uitnodiging krijgen. Ook zij mochten delen in de vreugde. Wanneer de oogst op het veld stond, moest er wat blijven staan voor de vreemdeling. De joden hebben in Egypte ervaren wat het is om asielzoeker te zijn. Zij kennen het gevoel van ontworteld zijn. Dat roept God in herinnering als Hij zegt:”De vreemdeling die bij u woont, zult u liefhebben als uzelf, want jullie zijn vreemdelingen geweest in Egypte” (Lev. 19:34). In heel de Bijbel is de oproep om de vreemdeling lief te hebben hoorbaar. Jezus zegt zelfs dat als we voor een vreemdeling zorgen we voor Hem zorgen (Matt. 25:35-36). De schrijver van de brief aan de Hebreeën meldt ons: “Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.” Blijkbaar is liefde voor de vreemdelingen geen vanzelfsprekende zaak. De christelijke gemeente had deze oproep nodig.

Argumenten

Liefde voor de asielzoeker, vergeten we snel. Meestal staat er een rij argumenten klaar waarom we ons beter niet kunnen inlaten met vluchtelingen. De een vindt ze crimineel. Een ander is bang voor de invloed van de islam. Een derde heeft het idee dat asielzoekers alleen voor het geld naar Nederland komen. Liefde is alleen iets anders dan een aantal argumenten verzamelen en afwegen of je de ander wilt helpen. Liefde is er voor de ander zijn, wie die persoon ook is. Dat heeft de Here Jezus steeds laten zien. Hij hield van mensen, waar velen hun neus voor zouden ophalen: allochtonen, prostituees en criminelen. Jezus had genoeg argumenten waarom de anderen niet goed waren, maar toch had Hij ze lief. Jezus hield zelfs van zijn vijanden. Jezus roept ons op om Hem te volgen. Hem ook te volgen in liefde voor vreemdelingen.

Praktijk

Over liefde voor vluchtelingen nadenken is een goed begin, maar hoe werkt de praktijk? Wat als er geen enkele asielzoeker in de buurt woont? Dan kan in ieder geval je houding in gesprekken over asielzoekers al belangrijk zijn. Tijdens een discussie over asielzoekers blijkt maar al te vaak dat de mensen die het meest tegen asielzoekers zijn, er vaak weinig verstand van hebben. Een tegengeluid is dan hard nodig waarin je eerlijk bent over de negatieve kanten van de asielzoekersituatie, maar ook laat zien dat de liefde voor de vreemdeling jouw hart heeft.

Uitzichtloosheid

Meestal staat er een asielzoekerscentrum in de buurt van je woonplaats, of wonen er in ieder geval asielzoekers in je omgeving. De meesten van hen wachten lang op een status. Veel van hen zijn tussen de vijftien en dertig jaar. Vaak duurt het enkele jaren voordat de regering laat weten of een asielzoeker hier mag blijven, of terug moet naar eigen land. Zolang de asielzoekers nog geen status hebben, mogen ze weinig doen. Een plekje in de Nederlandse samenleving is nog niet zeker, terugkeer naar eigen land zien de meesten natuurlijk ook niet zitten. Uitzichtloosheid en verveling zorgen daarom vaak voor depressiviteit bij de asielzoekers.

Vriendschap

Een status is het belangrijkste waar de asielzoekers op hopen. Maar juist dat kun je als ‘ gewone burger’ niet geven. Wanneer je contact krijgt met asielzoekers is het belangrijk om dit te weten. Ook goed om te vertellen tegen de asielzoeker waar je contact mee hebt, om zo verkeerde verwachtingen te kunnen voorkomen. Gelukkig blijft er genoeg over wat je wel kan bieden. Liefde, gastvrijheid, vriendschap en afleiding.
Wanneer je enthousiast bent om wat met asielzoekers te doen, is het goed om anderen erbij te betrekken. Je krijgt dan een breder draagvlak en kunt beter voor continuïteit zorgen. Een goede en leuke manier om contacten te krijgen met asielzoekersjongeren is sport. Organiseer bijvoorbeeld een volley- en voetbalavond. Vraag aan de leiding van het asielzoekerscentrum of je uitnodigingen mag ophangen en uitdelen. Een persoonlijke uitnodiging werkt het beste. Zorg dat je genoeg Nederlandse jongeren bij elkaar krijgt. Asielzoekers hebben meestal geen agenda, daarom moet je een half uur voor de sportactiviteit de jongeren op het centrum nog even langs gaan. Maak teams van Nederlanders en asielzoekers. Ook is het leuk om de teams te mengen. Asielzoekersjongens vinden het vaak leuk om contact te krijgen met Nederlandse meisjes. Andersom soms ook. Ga hier voorzichtig mee om. Heel snel krijgen de jongens het idee dat Nederlandse meisjes verkering willen. Wek dus geen onterechte verwachtingen. Een interculturele relatie is sterk af te raden. Het kan goed gaan, maar meestal loopt het verkeerd af.

Muziek

Naast sport zijn er ook veel andere activiteiten die je goed met asielzoekers kunt doen. Activiteiten met een mix van sport, muziek, cultuur en bijbelstudie. Organiseer bijvoorbeeld een muziekavond. Laat asielzoekersjongeren en Nederlandse jongeren liederen zingen die hun aanspreken. Nederlandse jongeren kunnen een christelijk lied uitkiezen en hier wat over vertellen. Wanneer je een echte christen bent, merken asielzoekersjongeren dat vanzelf. Ze zien in je een vrede, die als zij God niet kennen, missen. Naast je houding, mag je zeker ook met woorden getuigen. Wees niet bang om duidelijk over God en het geloof te spreken.

Cultuuravond

Ook als asielzoekers moslim zijn, vinden ze het vaak niet erg om over het geloof te praten. Laat bijvoorbeeld een christelijke film zien, waar je na afloop goed over door kunt praten. Het is goed om de avonden met gebed af te sluiten. Houd er steeds rekening mee dat niet al de bezoekers weten wat bidden is. Leg daarom uit wat bidden is, en waarom je met God wil praten.
Een ander idee is een cultuuravond. Laat asielzoekersjongeren iets presenteren over hun land. Het beste kun je dit doen met thema’s: omgang tussen jongens en meisjes, volkslied, eten, humor en geloof. Daarna doen de Nederlandse jongeren hetzelfde over Nederland. Wanneer je daarna asielzoekers iets over Nederland laat vertellen, kun je leuke dingen verwachten.

Multicultureel jongerenkamp

Als dit allemaal niet lukt om in je gemeente op te zetten, of asielzoekers te ver weg wonen, is er nog een andere mogelijkheid. Meld je aan voor een multicultureel jongerenkamp van stichting Gave. Iedere zomer komen asielzoekersjongeren (16-22 jaar) en Nederlandse jongeren bij elkaar voor sport, bijbelstudie en cultuur.
Wat in al de activiteiten belangrijk is: blijf dicht bij de Here Jezus. Als je dat doet, kijk je met dezelfde ogen naar asielzoekers als Hij: “met ontferming bewogen”. Dan geeft Hij jou alles wat je nodig hebt om een vluchtelingenvriend te zijn en om asielzoekers bij de Goede Herder te brengen.

Marco Vermin,
Stichting Gave, dit artikel verscheen in 2002 in Tijdschrift.

Meer informatie: www.gave.nl

Kernwoorden: Asielzoeker, vluchteling, asielzoekerscentrum, azc, evangelisatie, missionair, missionaire gemeente, jongeren

Labels
Kerk naar buiten > Evangelisatie > Doelgroepen

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september